Zâtî

  • 16.yüzyıl divan şairlerindendir.
  • 1471’de Balıkesir’de doğmuş, 1546’da İstanbul’da ölmüştür. Sehî Bey ve Latifî tezkirelerinde asıl adının Bahşi olduğu yazılıdır. Ama Aşık Çelebi tarafından yazılmış tezkirede asıl adının Satılmış olduğu ve halk arasında Satı olarak anılan bu şairin buna uygun olarak Zati mahlasını seçtiği yazılmaktadır.
  • İyi bir medrese eğitimi görmemesine rağmen kendini yetiştirmiş, Farsça’yı çok iyi öğrenmiştir.
  • II. Bayezıt döneminde İstanbul’a gelen Zâtî, gerek bu padişah gerekse Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında devlet büyüklerine yazdığı kasidelerle geçinmiştir.
  • Yaşlandığı zaman Bayezid camii avlusunda küçük bir dükkan tutmuş, burada ısmarlama kaside ve gazeller yazmış, bir yandan da dükkâna gelip giden genç şairlere şiir dersleri verip onların yetişmesine çalışmıştır.
  • Birçok genç şaire hocalık etmiş, divan edebiyatının önemli isimlerinden Baki’nin yetişmesinde emeği olan Zâtî, döneminde üstat bilinmiş, sonraları şöhretini yitirmiştir.
  • Sayısı 1700’ü geçen gazellerini ve diğer şiirlerini Divan’da toplamıştır.
  • Çok sayıda ve ısmarlama şiirler yazması, kimi şiirlerinin edebi yönden zayıf olmasına sebep olmuştur.

Eserleri:
Divan
Şems-ü Pervane (Mesnevi)
Edirne Şehrengizi

 

Divan Şairleri

Divan Edebiyatı Online Testİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.