Yedi Meşaleciler Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) Yedi Meşalecilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkmışılardır
B) Fransız edebiyatını örnek almışlardır.
C) İlkelerini “samimilik, canlılık ve sürekli yenilik” olarak belirlemişlerdir.
D) Şiir dışında öykü ve roman türlerinde önemli çalışmaları olmuştur
E) Hedeflerini gerçekleştiremeden kısa sürede dağılmışlardır.

2) Yedi Meşale adıyla ortaklaşa bir kitap çıkaran yedi sanatçının içinde yalnız (I) Nurullah Ataç bir yazardı. (II) Ziya Osman Saba kısa sürede dağılan bu topluluğun şiire en sadık ismi olmuştur. (III) Sabri Esat Siyavuşgil edebiyata ilişkisini çeviri ve denemeleriyle sürdürdü. (IV) Yasar Nabi, adı Varlık dergisiyle özdeşleşen bir isim oldu. (V) Cevdet Kudret, şiir dışında roman, tiyatro, edebiyat tarihi gibi türlerde eserler yazdı.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I         B) II        C) III       D) IV      E) V

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Yedi Meşaleciler Cumhuriyet’in ilanından sonraki ilk edebiyat topluluğudur.
B) Yedi Meşaleciler “Yedi Meşale” adıyla ortak bir kitap çıkarmışlardır.
C) Cevdet Kudret, Yedi Meşaleciler arasında şiirleriyle öne çıkmış bir sanatçıdır.
D) Ziya Osman Saba’nın şiir ve hikâye türünde eserleri vardır.
E) Yaşar Nabi Nayır, şiirlerinin yanı sıra yayıncılığı ile tanınmıştır.

4) Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerin sanat ilkelerinden biridir?
A) Konular günlük yaşamdan seçilmelidir.
B) Taklitten kaçınılmalı; içtenlik, yenilik yakalanmalıdır.
C) Şiir ile düz yazı arasındaki farklılık ortadan kaldırılmalıdır.
D) Gelenekteki ürünlerden faydalanılmalıdır.
E) Batı ve Doğu nazım biçimleri atılmalı, yeni nazım biçimleri oluşturulmalıdır.

5) Hayatının sonuna kadar sanatkâr kişiliğinden çok bilim adamı kimliğiyle karşımıza çıkan, şiirlerini “Odalar ve Sofalar adıyla kitaba dönüştüren (I) Sabri Esat Siyavuşgil’in en özgün yanı derin bir lirizmle birleştirdiği radikal imge dünyasıdır; topluluğun diğer üyelerinden farklı olarak (II) Kenan Hulusi Koray şiir yazmamıştır, iyi bir hikâyecidir Türk edebiyatında ciddi bir araştırmacı olarak tanınan (III) Cevdet Kudret Solok aynı zamanda bu topluluğun en yaşlı üyesidir, Baudelaire ve Ahmet Haşim etkisiyle topluluğun saf şiire en yakın isimlerinden biridir. (IV) Ziya Osman Saba Türk edebiyatında “Varlık” dergisinin ilk kurucularındandır ve ş耐erini “Kahramanlar”, “Onar Mısra” adlı kitaplarda toplamıştır. (V) Muammer Lütfi Bahşi ise Yedi Meşale hareketinden çok erken ayrılması nedeniyle herhangi bir kitap yayınlayamamıştır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I         B) II        C) III       D) IV      E) V

6) Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler’in özelliklerinden biri değildir?
A) Memleket edebiyatına bir tepki olarak ortaya çıkmaları
B) Sanat için sanat anlayışına bağlı olmaları
C) Edebiyatımıza canlılığı, içtenliği, sürekli yeniliği getireceklerini iddia etmeleri
D) Birlikteliklerini devam ettiremeyerek kısa bir süre içinde dağılmaları
E) Şiirle ilgilerini sürdürerek en başarılı şiirlerini 1940’tan sonra yazmaları

7) Yedi Meşaleciler’in şiire en sadık kalan üyesidir. Küçüklüğünü, mahallesini, evini, annesini, babasını ve küçük şeylerin mutluluğunu buluruz şiirlerinde; fakat bu mutluluk bazen buruktur. Ona göre ölüm, yaşamın sonu değil, onun devamıdır. Şiirlerinin çoğunu hece vezniyle yazmış; kafiyeye bağlı kalmıştır. Sonraları serbest vezinle yazmaya başlamıştır. Onun adını bilip de Sebil ve Güvercinler şiirini hatırlamamak olmaz.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca B) Ziya Osman Saba C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Orhan Veli E) Behçet Necatigil

8) ……. , Yedi Meşalecilerdendir. Türk edebiyatında ciddi bir araştırmacı olarak tanınan sanatçı aynı zamanda bu topluluğun en yaşlısıdır. Baudelaire ve Ahmet Haşim etkisiyle şiirler yazmıştır. Şiirlerini Birinci Perde adlı kitabında toplar. Toplumsal sorunlara olan ilgisi onu şirden uzaklaştırır. Havada Bulut Yok, Türk Hikâye ve Roman Antolojisi, Dilleri Var Bizim Dile Benzemez yapıtlarının bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Cevdet Kudret B) Suut Kemal Yetkin C) Nurullah Ataç E) Arif Nihat Asya D) Falih Rıfkı Atay

9) Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Nabi Nayır’a ait değildir?

A) Kahramanlar B) Onar Mısra C) Bir Kadın Söylüyor D) Kurt Kanunu E) Âdem ile Havva

10) Ruh bilimi, folklor ve eğitim konularında çalışmalar yapmıştır. Şiirlerinde empresyonizmin etkiler görülür. Fransız edebiyatından çeviriler yapmış ve çevirileriyle tanınmıştır. Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerini Fransızcaya çevirmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk B) Sabri Esat Siyavuşgil C) Yaşar Nabi Nayır
D) Muammer Lütfi Bahşi  E) Cevdet Kudret Solok

11) Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Nefes Almak B) Geçmiş Geceler C) Bizim Türküler D) Ergenekon E) Tunç Sesleri

Hiç olmazsa unutmamak isterdim.
Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar…
Yalnız bırakmayın beni hatıralar.
Az yanımda kal çocukluğum,
Temiz yürekli uysal çocukluğum…
Ah, ümit dolu gençliğim,
İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim…
-Doğduğum ev. Rahatlayacak içim duysam
Bir tek kapının sesini.

12) Yukarıdaki dizeler biçim ve içerik yönünden incelendiğinde aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Kemalettin Kamu
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Aşık Veysel
D) Ziya Osman Saba
E) Ahmet Haşim

13) Günün birinde, kim önerdi hatırlamıyorum, o güne dek yazdıklarımızdan seçmeleri bir araya getirip ortaklaşa bir kitap çıkarmayı düşündük. Yaşar Nabi’nin evinde o iş için özel toplantılar yapıp el birliğiyle şiirleri ve yazıları seçtik. Kitaba bir ad bulmak gerekiyordu. Yedi kişi idik. İlk akla gelen, Fransız edebiyatındaki ‘Pleiade’ topluluğu oldu. O adın Türkçedeki karşılığı olan Süreyya uygun değildi. Hem yabancı kökenli idi hem ilk ağızda kişi adı hatıra getiriyordu hem de yıldız kümesi adı olarak yaygınlığı yoktu. Onun Türkçesi Ülker de yaygın değildi. Yedi Yıldız, Yediveren Gülü, Yedi Kollu Şamdan… gibi adlar ortaya atıldı. Sonunda Yedi Meşale adı üzerinde birleşildi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen gruptakilerden biri değildir?
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Cevdet Kudret Solok
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Ziya Osman Saba

14) 1928 de Cumhuriyet Döneminde yeni bir şiir topluluğu, Yedi Meşale, kurulur. 1933’e değin çalışmalarını birlikte sürdüren topluluk altısı şair, biri öykü yazarı olan yedi kişiden oluşmuştur. Onlar amaçlarını şiiri tekdüzelikten kurtarmak olarak açıklamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen topluluk içinde yer almamıştır?
A) Ziya Osman Saba
B) Cevdet Kudret Solok
C) Sabri Esat Siyavuşgil
D) Muammer Lütfi
E) Ülkü Tamer

15) (I) Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet Döneminde, Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkan bir edebi topluluktur. (II) İçtenliği ve “öz şiiri” savunan Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Saba, Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi Koray ve Yusuf Ziya Ortaç adlı yedi genç sanatçının oluşturduğu topluluktur. (III) Bu sanatçılar “canlı, samimi ve gerçekçi” bir edebiyat oluşturmayı amaçlamışlardır. (IV) İç dünyaya, eşyaya, hayata ve olaylara izlenimci bir ressam gözüyle bakmışlardır. (V) “Sanat, sanat içindir.” görüşünü benimsemişler ve geleneksel konulardan sıyrılıp yeni konulara eğilmişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)I          B) II       C) II        D) IV      E) V

Cevap Anahtarı

 1. D
 2. A
 3. C
 4. B
 5. D
 6. E
 7. B
 8. A
 9. D
 10. B
 11. A
 12. D
 13. B
 14. E

B
 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.