Yarım Kafiye Örnekleri

Mısra sonlarında bulunan; okunuşu, yazılışı, anlamı ve görevi aynı olan ses benzerliklerine “yarım kafiye” denir. Bu yazımızda “yarım kafiye örnekleri”ni sizler için derledik. Redif ve kafiye konusu hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Şiirde Redif ve Kafiye

Yarım Kafiye Örnekleri

Örnek 1

Ecel büke bel/imizi
Söyletmeye dil/imizi
Hasta iken hal/imizi
Soranlara selam olsun
(Yunus Emre)

Bu dizelerde “bel, dil ve hal” sözcükleri kök halindedir. “imizi” kısmı redif, “l” sesi ise, tek ses benzerliği nedeniyle, yarım kafiyedir.

Örnek 2

Bir mecliste sıra gelse az söyle
Kırk boğumluk boğazında süz söyle
(Şeref Taşlıova)

Yukarıdaki dizelerde “söyle” sözcüğü rediftir. “az ve süz” sözcüklerinin sonunda bulunan “z” sesi ise yarım kafiye örneğidir.

Örnek 3

Hey bülbül feryadın ta arşa çık/tı
Nice yanmışların bağrını yan yak/tı
(anonim)

Yukarıdaki dizelerde “tı” eki rediftir. “çık- ve yak-” fiilerinin sonunda bulunan “k” sesi ise yarım kafiye örneğidir.Örnek 4

Kış gününde güller bit/mez
Dalında bülbüller öt/mez
Can arzular elim yet/mez
Gönül selam ister şimdi
(Karacaoğlan)

Bu dörtlükte “mez” eki rediftir. “bit-, öt- ve  yet-” fiillerinin sonunda bulunan “t” sesi ise yarım kafiyedir.

Örnek 5

Geçip gider koca ömrüm yel gibi
Ardım dönüp baka baka giderim
Önümdeki gelen zaman yol gibi
Derdim alıp büke büke giderim

Bu dörtlükte “gibi” sözcüğü rediftir. “yel ve yol” sözcüklerinin sonunda bulunan “l” sesi ise yarım kafiyedir.

Örnek 6

Burda çiçekler aç/mıyor
Kuşlar süzülüp uç/muyor
Yıldızlar ışık saç/mıyor
Geçmiyor günler geçmiyor (Sabahattin Ali)

Yukarıdaki dizelerde “mıyor” ekleri rediftir. “aç-, uç- ve saç-” fiilleirnin sonunda bulunan “ç” sesi ise yarım kafiyedir.

Örnek 7

Dadaloğlum hile yoktur iş/inde
Yiğit olan yiğit görür düş/ünde
At dördünde güzel on beş yaş/ında
Severim kır atı bir de güzeli (Dadaloğlu)

Bu dizelerde “inde” ekleri rediftir. “iş, düş ve yaş” sözcüklerinin sonunda bulunan “ş” sesi yarım kafiyedir.

Örnek 8

Kalktı göç eyledi Avşar elleri -a
Ağır ağır giden el/ler bizimdir -b
Arap atlar yakın eder ırağı -a
Yüce dağdan aşan yol/lar bizimdir -b (Dadaloğlu)

Bu dizelerde elleri ve ırağı sözcüklerinin sonunda bulunan “i-ı” sesi yarım kafiyedir. (b) bölümünde ise “-ler bizimdir” redif; “el ve yol” sözcüklerinin sonundaki “l” sesi ise yarım kafiyedir.