Tuyuğ Nedir? Tuyuğ Türünün Özellikleri

Tuyuğ sadece Türklerin tarafından divan edebiyatına kazandırılmış bir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki maninin karşılığı olarak divan şiirine geçtiği söylenebilir. Bu nedenle tuyuğlar için aruzla yazılmış mani ifadesi de kullanılır.

Tuyuğ Nazım Biçimi Özellikleri

  • Manide olduğu gibi tuyuğlarda da genellikle cinaslı kafiye kullanılır.
  • Tuyğuların nazım birimi dörtlüktür.
  • Tek bir dörtlükten meydana gelir.
  • Rubaiye benzer. Kafiyeleniş şekli de onun gibi aaxa şeklindedir.
  • Şairler, bu nazım şekli ile rubaîlerde olduğu gibi dünya görüşlerini, dinî tasavvufî düşüncelerini dile getirmişlerdir.
  • Aruz vezninin yalnız fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün kalıbı ile yazılır.
  • Tuyuğlarda konu sınırlaması yoktur.
  • Tuyuğlarda mahlas kullanılmaz.
  • 14. yüzyıl Azerî şairi Kadı Burhanettin bu türün kurucusu sayılır. Çağdaşı Azerî şairi Nesimi ve 15. yüzyıl Çağatay şairi Ali Şir Nevai bu türde çokça ürün vermişlerdir.

Tuyuğ ile Rubai Farkı

Tuyuğ ile rubai arasındaki temel fark, tuyuğların sadece aruzun tek bir kalıbı ile yazılmasıdır. Ayrıca Rubailerde genellikle şarap ve felsefe temaları kullanılırken tuyuğlarda konu sınırlaması yoktur. Rubai, İran edebiyatında doğmuş ve yayılmış bir türdür. Tuyuğlar ise Türkler tarafından bulunmuş ve kullanılmıştır.

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.