Türkçenin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Türkiye Türkçesi

Bugünkü Türkiye Türkçesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türk yazı dilidir. Irak, Suriye, Kıbrıs ve Balkanlar’da yaşayan Türklerle çeşitli ülkelere göç etmiş Türkler de bu yazı dilini kullanmaktadırlar. Günümüz Türkiye Türkçesi, halkın konuşma dilinden yeni bir yazı dili yaratma ilkesini benimsemiş ve bunda da başarıya ulaşmış olan “Yeni Lisan” hareketinin ürünüdür. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem’in öncülüğünde 1911 yılında Selanik’te yayımlanmaya başlanan “Genç Kalemler” dergisi, bu hareketin yayın organı olmuştur.Türkçenin bugünkü şeklini almasında “Yeni Lisan” hareketinden sonraki aşama “Dil Devrimi”dir. Dil Devrimi, Yeni Lisan hareketi ile ulaşılan aşamayı daha da olgunlaştırmayı; dil konusunu, gelişme şartları bakımından çok yönlü ve sağlam bir fikir temeline yerleştirmeyi amaçlayan bir devlet politikasıdır. 1928’de Latin alfabesinin kabulü ve 1932’de Atatürk’ün Dil Devrimini başlatmasıyla Türkiye Türkçesi, yeni bir araştırma ve geliştirme programına bağlanmıştır. Bu program gereği, Türkçenin yapı ve işleyişine ters düşen pek çok yabancı kelime, tamlama ve terim dilden atılarak yerlerine Türkçe karşılıklar bulunmuştur.

Türkiye Türkçesi, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Irak, Makedonya, Kosova, Romanya ülkelerinde çeşitli düzeylerde resmî kimliğe sahip bir dildir. Resmiyete sahip olduğu coğrafya, Türkiye Türkçesinin yayılım alanı içindedir; batıda Balkanlar’dan (orta ve kuzey) doğuda Orta Doğu’ya kadar bir alanı kapsar.

Türkler günümüzde de dünyanın çeşitli coğrafyalarına yayılmış, birçok ülkede yaşayan bir millettir. Doğuda Moğalistan ve Çin; batıda Makedonya içlerine; Kuzeyde Sibirya’dan Moskova yakınlarına, güneyde Bağdat, Lübnan ve Kıbrıs’a kadar uzanan büyük ve geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Kuş uçuşu doğudan batıya 7.000; kuzeyden güneye 3.000 kilometrelik bir alanı içine alır. Bu alanlardaki şu devletler içinde Türkler yaşamakta ve
Türkçe konuşulup yazılmaktadır:
Çin, Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Polonya, Ukrayna, Moldova

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.