Türk Edebiyatında Mesnevi ve Hamse

Mesnevi türü, İslamiyetin kabulünden sonra edebiyatımızda girmiştir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig isimli eseri Türk edebiyatının ilk mesnevisidir. Tanzimat döneminden sonra bu türde eser verilmemiştir. Son mesnevi şairi İzzet Molla’dır. Edebiyatımızda mesnevi türünde eser veren önemli isimler ve eserleri şunlardır:

Yusuf Has Hacip  Kutadgu Bilig
Şeyyad Hamza Yusuf ü Züleyha
Ahmedi  İskendername
Ahmedi  Cemşid ü Hurşid
Mevlana  Mesnevi
Âşık Paşa  Garipname
Süleyman Çelebi  Vesiletü’n-Necat
Şeyhi  Harname
Şeyhi  Hüsrev ü Şirin
Gülşehri  Mantıku’t-Tayr
Ahmet Fakih  Çarhname
Hoca Mesud  Süheyl ü Nevbahar
Fuzuli  Leyla ile Mecnun
Nabi  Hayriyye
Nabi  Hayrabad
Şeyh Galip  Hüsn ü Aşk

Edebiyatımızda hamse sahibi olan isimler şunlardır.

Ali Şir Nevai:
Hayretü’l-Ebrar, Ferhat ile Şirin, Leyla ve Mecnun, Seb’a-i Seyyare ya da Behram Şah, Sedd-i İskenderi

Hamdullah Hamdi (Anadolu’da ilk hamse sahibi)
Yusuf ü Züleyha, Leyla ve Mecnun, Kıyafetname, Mevlid, Tuhfetü’l-Uşşak

Taşlıcalı Yahya
Gencine-i Raz, Usulname, Şah u Geda, Yusuf ü Züleyha, Gülşen-i Envar

Nergisi (Bu sanatçının hamsesi mensurdur)
Nihalistan, İksir-i Saadet, Meşaku’l-Uşşak, Kanunür-Reşad, Gazavat-ı Mesleme

Nevizade Atayi
Sakiname, Nefhatü’l-Ezhar, Sohbetü’l-Ebkâr, Heft-han, Hılyetü’l-Efkârİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.