Türk Dili ve Edebiyatı Yedinci Ünite Cevapları

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YEDİNCİ ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

Yayınevi: BİRYAY
Sayfa:  241-242

I. Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz
ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık
evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün
altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne
zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
II. Bu sabah gözlerimi ağrılar içinde açtım. Sokak lambaları sönmemişti daha, kalın bir sis vardı
çevrede ve benim gözlerim kızarıp şişmişti. İki kaşımın arasında çıkan sivilce büyümüş, çıban gibi olmuş
bir gecede.

1) Yukarıda verilen iki metnin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. metinde geçmiş yaşam, II. metinde ise içinde yaşanılan zaman anlatılmaktadır.
B) Her iki metinde de geçmiş zaman kipi kullanılmıştır.
C) II. metinde, I. metne göre, ayrıntılara daha fazla yer verilmiştir.
D) I. metin kurguya, II. metin gerçeğe dayalıdır.
E) Her iki metin de birinci tekil kişi ağzından anlatılmıştır.

Hayatımın on dördüncü kışına yeni giriyordum. Askeri rüştiyenin en tembel öğrencisiydim. Yalnız
matematiğe doğuştan bir yatkınlığım, şiir ve edebiyata da tutkulu bir isteğim vardı. Matematikle
ilgili dersler tembelliğime engel değildi. Çünkü problemleri yorulmadan çözüyor, teoremleri yorulmadan
ıspat edebiliyordum. Şiir, edebiyata dair kitaplardan büyük zevk aldığım için bunları okumaktan hiç bıkmaz,
usanmazdım.

2) Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi
B) Deneme
C) Anı
D) Roman
E) Günlük

3) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Zeytindağı- Falih Rıfkı Atay
B) Suyu Arayan Adam – Behçet Necatigil  (Suyu Arayan Adam⇒Şevket Süreyya Aydemir)
C) Kırk Yıl – Halit Ziya Uşaklıgil
D) Portreler – Yusuf Ziya Ortaç
E) Boğaziçi Yalıları – Abdülhak Şinasi Hisar

4) Aşağıdakilerden hangisi anıların özelliklerinden değildir?
A) Geçmiş zaman tamamen verilmez, seçilir.
B) Tarih ve edebiyat için belge niteliği taşır.
C) Gerçek yaşam konu edinir.
D) İnandırıcı olmak zorunda değildir.
E) Gözlem ve izlenimlere yer verilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi anı yazma amaçlarından biri olamaz?
A) Mevki sahibi olmak.
B) Unutulmaya karşı önlem almak.
C) Yaşadığı tecrübelerden başkalarının faydalanmasını istemek.
D) Yok olup gitmesini göze alamadığı bir gerçeği kalıcı kılmak.
E) Tarih ve toplumla hesaplaşmak.

(I) Edebiyatımızda anı türünün en eski örneği Babür Şahın yazdığı Babürname’dir. (II) Orhun
Anıtları’ndan Bilge Kağan Anıtı da bir tür anıdır. (III) Yeni Türk edebiyatında ise Tanzimat’tan sonra gelişmiş
bir türdür. (IV) Hatırat kelimesi bizde 19. yy’dan itibaren Şinasi’yle kullanılmaya başlanmıştır. (V) Anı
alanında önemli yazarlarımızdan biri de Ahmet Rasim’dir.

6) Yukarıdaki paragrafta hangi kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Ben çok küçükken, yani çocukların itfaiyeci ya da pilot olmak istedikleri dönemde, büyüyünce
bir şey icat etmek, ya da bir şey keşfetmek isterdim. Bu nedenle de idealim, bir makine icat edebilmek
için makine mühendisi ya da bir ilaç keşfedebilmek için biyolog falan olmaktı. Sanıyorum, bu isteğimin
arka planında, insanlığa hizmet ederek tarihe geçmek arzusu vardı. Bunu, biraz bilinçlenince daha iyi
anladım.

7) Bu paragrafta kendinden söz eden kişi için aşağıdaki niteliklerden hangisi en uygundur?
A) Düş kırıklığına uğrayan
B) Bilgi edinmekle övünen
C) Bilime önemli hizmetleri olan
D) Güçlü bir belleğe sahip olan
E) Mesleğinde ünlü biri olmayı düşleyen

Bu türlerden biri yaşanırken, diğeri ise yaşandıktan sonra yazılır. Bunun için de …………………….
yazarının olaylara bakış açısı şimdiki zamana, biraz da geleceğe dönüktür; ……………………. yazarı ise gözlerini
geçmişe çevirmiştir.

8) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) günlük – anı
B) roman – öykü
C) makale – fıkra
D) anı – tarih
E) günlük – deneme

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.