Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Taslağı

Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini barındıran metinleri anlama, çözümleme, değerlendirme ve bunlardan yola çıkarak yeni ürünler ortaya koymayı esas alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Öğretim programıyla öğrencilerin Türk edebiyatının önemli sanatçılarını, eserlerini ve Türk diline katkılarını tanımaları; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerinin yanı sıra dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları; duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri; okuma ve yazma alışkanlığı kazanmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin farklı dönemlerde yazılmış eserleri; dil, üslup, içerik, tür, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirirken dil-toplum-edebiyat etkileşiminin farkına varmaları, estetik duyarlılığın yanı sıra çok yönlü bir bakış açısı geliştirmeleri öğretim programının hedefleri arasındadır.

Yeni programa Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde radikal değişiklikleri beraberinde getiriyor. Edebiyat tarihi kısmı geri plana atılırken, edebi türler ön plana çıkarılıyor. Ayrıca öğrencinin, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılması da teşvik ediliyor. Blog hazırlama, e-mektup yazma, hikaye oluşturma gibi yeni kazanımlar öğretim programının içinde yer alıyor. Öğrencilerin, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi de yeni Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programının amaçları arasında yer alıyor.

Taslağı indirmek için tıklayınız.

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.