Türk Dili ve Edebiyatı Altıncı Ünite Cevapları

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALTINCI ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

Yayınevi: BİRYAY
Sayfa:  224-225-226

1) Aşağıdaki cümleleri tabloda verilen özelliklere göre değerlendiriniz.

  • Siz, Türkleri ne sanıyorsunuz?  Soru Cümlesi – Fiil Cümlesi – Kurallı Cümle – Basit Cümle
  • Bir Türk neferi en büyük kumandanı gibi düşünür, onun gibi söz söyler.  Olumlu Cümle – Fiil Cümlesi – Kurallı Cümle – Sıralı Cümle
  • Fakat Türk donanmasından korktukları için Zanta’ya çıkardılar.  Olumlu Cümle – Fiil Cümlesi – Kurallı Cümle – Birleşik Cümle 
  • Kandiye’de Kale Muhafızı Hafız Bayram Ağa’nın oğluyum.  Olumlu Cümle – İsim Cümlesi – Kurallı Cümle – Basit Cümle
  • Ne cebirle yapılır ne de cebirle bozulur.  Olumsuz Cümle – Fiil Cümlesi – Kurallı Cümle – Bağlı Cümle

2) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

● Kavuklu, Karagöz oyununda bir tiptir. (D)
● Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemli bir yeri vardır. (D)
● Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivat’ın karşılıklı konuştuğu bölüme fasıl denir. (Y)
● Orta oyunundaki tipler her oyunda değişir. (Y)
● Meddah birden fazla kişiyle oynanan seyirlik bir türdür. (Y)
● Kukla, modern çağda ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür. (Y)

3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

● Karagöz oyununun diğer adı gölge oyunu‘dur.
● Karagöz oyununun oynatıcısına hayali ya da hayalbaz adı verilir.
● Geleneksel Türk tiyatrosunda güldürü ögeleri yanlış anlama , söz oyunları , abartılı tavrılar , şive taklidi dir.
● Karagöz oyunundaki Hacivat, orta oyunundaki Pişekar ile benzerlik gösterir.

4) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?
A) Muhavere
B) Göstermelik
C) Mukaddime
D) Fasıl
E) Bitiş

5) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait türlerden değildir?
A) Dram
B) Karagöz
C) Meddah
D) Orta oyunu
E) Köy seyirlik oyunları

Bu oyun, genellikle kahvehane, köy meydanı gibi halkın topluca bulunduğu yerlerde oynanır. Her kesimden insan bu oyunun seyircileridir. Olayları temsil eden kişi, seyircilerin rahatça görebileceği yüksek bir yere oturur. Eline aldığı bir mendil ve sopa ile oyunu canlandırmaya başlar. Bu basit malzemelerden değişik tipteki kişilerin kıyafetini göstermek, ağzını kapatarak seslerini taklit etmek, oyunu başlatmak ve değişik sesler çıkarmak için yararlanır.
6) Yukarıdaki parçada tanıtılan halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta oyunu
B) Karagöz
C) Komedi
D) Köy seyirlik oyunu
E) Meddah

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından farklıdır?
A) “Denemeler”, daha çok eğitim ve felsefe konularına değinen ve Orta Çağ dogmatizmini yıkan bir aydınlanma kitabıdır.
B) Hümanist kültürün en önemli kaynaklarından biri olan bu yapıt, yazılmasının üzerinden 430 yıl geçmesine rağmen aydınların başucu kitabı olmayı sürdürmüştür.
C) Sokrates’ten sonra insan üzerine eğilen en önemli düşünür kabul edilen Montaigne, bu kitabıyla Avrupa insanına özgür düşünmesini öğretmişti.
D) 1603’te ilk kez İngilizce’ye tercüme edilen eser Türkçe’ye de ilk kez 1940’lı yıllarda Sabahattin EYÜBOĞLU tarafından kazandırılmıştı.
E) 1950’li ve 1960’lı yıllarda aynı yayınevi eserin muhtelif yeni baskılarını yaptı.

(I) Sensizlik bir ölümdür bana. (II) Yüreğimdeki bu yangın seni de yakar. (III) Özlemini büyüttüm yüreğimde. (IV) Sana açılan bu kollarımı geri çevirme. (V) Derdimi söylemedim kimseye.
8) Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin dizilişi bakımından aynıdır?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve V

(I) Halk tuluat tiyatrosu olarak da bilinen orta oyunu doğaçlamaya dayalı bir oyundur. (II) Ustadan çırağa intikal ederek gelen konular tekrarlanır. (III) Bir gölge oyunu olan Karagöz’ün canlandırılması olarak kabul edilmiştir. (IV) Toplumun ve çevresinin sorunlarını yansıtan oyun, eleştiriden komediye yönelir. (V) Orta oyununun kişilerinden Kavuklu, Karagöz oyunundaki Hacivat’tır.

9) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde orta oyunuyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

10) Aşağıdaki tiplerden hangisi Karagöz oyununda yer alan tiplerden değildir?
A) Hacivat
B) Zenne
C) Beberuhi
D) Meddah
E) Çelebi

I. Trajedi
II. Meddah
III. Gölge oyunu
IV. Komedi
V. Orta oyunu
11) Yukarıdakilerden hangileri geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) II. ve I
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

Not: Bu soruda verilen şıklardan hiçbiri doğru değildir. I ve IV’te verilen türler geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir.

12) Orta oyununda aşağıdaki konuşmaları kimlerin yaptığını cümle başındaki boşluklara yazınız.

Pişekar
Kavuklu

***

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.