Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf Konuları

Yeni müfredata uygun Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf Konuları ünite alt başlıklarına ayrılarak aşağıda verilmiştir.

1. ÜNİTE | GİRİŞ

OKUMA ÇALIŞMALARI

Sanatların Sınıflandırılması
Edebiyat (Yazın)
Türk Edebiyatının Dönemleri
Edebiyat ve Bilim
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
Metinlerin Sınıflandırılması

DİL BİLGİSİ

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

YAZMA ÇALIŞMALARI

Yazma Süreci
Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

İletişim
İletişimin Ögeleri
Dilin İşlevleri

 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – Birinci Ünite 
Konu Tarama Testi

 

2. ÜNİTE | HİKAYE

OKUMA ÇALIŞMALARI

Hikâye Türleri
Hikâyede Anlatım Biçimleri
Hikâyede Anlatım Teknikleri

DİL BİLGİSİ

İsim
İsim Çeşitleri
İsim Tamlamaları

YAZMA ÇALIŞMALARI


Hikâye Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Sunu

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – İkinci Ünite
Konu Tarama Testi

 

3. ÜNİTE | ŞİİR

OKUMA ÇALIŞMALARI

Nazım Birimi
Nazım Biçimi
Nazım Türü
Söyleyici
Mahlas
Tapşırma
Ahenk Unsurları
Konularına Göre Şiir Türleri
İmge
Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)

DİL BİLGİSİ


Sıfat
Sıfat-Fiil

YAZMA ÇALIŞMALARI


Şiir Yazma Çalışması

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Şiir Dinletisi Hazırlama

 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – Üçüncü Ünite
Konu Tarama TestiŞiir Türleri | Online Test

 

4. ÜNİTE | MASAL / FABL

OKUMA ÇALIŞMALARI

Masal Planı
Fablın Yapısı
Türk Edebiyatında Masal
Masal Örnekleri

DİL BİLGİSİ


Bağlaç
Edat
Ünlem
“-ki”nin Yazımı
“-de”nin Yazımı

YAZMA ÇALIŞMALARI


Masal / Fabl Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI


Dinleme Türleri
Etkili Dinleme

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – Dördüncü Ünite Konu Tarama

 

5. ÜNİTE | ROMAN

OKUMA ÇALIŞMALARI

Romanın Yapı Unsurları
Romanın Hikâyeden Ayrılan Yönleri
Romanda Anlatım Teknikleri

DİL BİLGİSİ

Zamirler

YAZMA ÇALIŞMALAR

Bir Roman Kesitini Yeniden Yazma

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Hazırlıklı Konuşma

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – Beşinci Ünite Konu Tarama

 

6. ÜNİTE | TİYATRO

OKUMA ÇALIŞMALARI


Tiyatronun Yapı Unsurları
Temel Tiyatro Terimleri

DİL BİLGİSİ

Zarflar

YAZMA ÇALIŞMALAR


Kısa Oyun Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI


Kısa Oyunların Sahnelenmesi

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı –  Altıncı Ünite Konu Tarama

Tiyatro Bilgisi | Online Test

 

7. ÜNİTE | BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ

OKUMA ÇALIŞMALARI

Biyografi
Otobiyografi
Tezkire

DİL BİLGİSİ


Edatlar
Bağlaçlar

YAZMA ÇALIŞMALARI


Öz Geçmiş Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI


Kendini Sözlü Olarak Tanıtma

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı –  Yedinci Ünite Konu Tarama

 

8. ÜNİTE | MEKTUP / E-POSTA

OKUMA ÇALIŞMALARI

Mektup Türleri
Özel Mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
E-posta

DİL BİLGİSİ


Fiiller

 

YAZMA ÇALIŞMALARI


Mektup Yazma Aşamaları
Dilekçe
Tutanak

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI


Açık Oturum

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı –  Sekizinci Ünite Konu Tarama

 

9. ÜNİTE | GÜNLÜK / BLOG

OKUMA ÇALIŞMALARI

Günlük
Blog

DİL BİLGİSİ


Fiil Çekimi

YAZMA ÇALIŞMALARI


Günlük Yazma

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI


Günlükler Hakkında Blog Sunumu Yapma

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı –  Dokuzuncu Ünite Konu Tarama

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.