Türk Destanları | Boşluk Doldurma

Türk Destanları Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
a. …………… ……………, herhangi bir tarihî olayın bir şair tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılan şeklidir.
b. Destanlarda ………… ve ………… unsurları belirsizdir.
c. Doğal destanlar ağızdan ağıza anlatılarak geliştiği için ……………………………….. nitelik taşır.
d. …………… …………… destanı, tek kişinin maceralarını anlatması bakımından Homeros’un İlyada destanına benzer.
e. Destanın yapısı ……………, ……………, ……………, …………… unsurlarından oluştuğu için destan olay çevresinde oluşan edebî metinler içinde yer alır.

f. Destanlarda anlatıcı tüm olaylara hâkim, olayların öncesini ve sonrasını bilen bir kişi olduğundan …………… bakış açısı söz konusudur.
g. Mağara, at, altın ok vb. Türk destanlarında görülen …………………….……… unsurlardan bazılarıdır.
h. Destanlardaki başkahramanlar belli özellikleriyle ön planda olduklarından …………………………… özelliği taşır.
i. Destanlarda ……………………………….…… bir dil kullanılır.
j. Destanlarda bir ulusun hayatını yakından ilgilendiren ……………, ……………, ……………, …………… gibi olaylar anlatılır.
k. Destanlar …………… ve …………… olmak üzere ikiye ayrılır.
l. Destanlar ……………, …………… ve …………… olmak üzere üç aşamadan oluşur.
m. …………… destanlar sözlü gelenekteki şekliyle derlenip bir sanatçı tarafından yazıya geçirilir.
n. ……………, insanoğlunun karanlık dönemlerinde, ilim ve aklın topluma hâkim olmadığı bir zamanda afet, yıldırım gibi tabiat olaylarını, olağanüstü güçlere bağlama düşüncesinden doğmuştur.
o. Kırgız Türklerine ait olan …………….. destanı, dünyanın en uzun destanıdır.
ö. Bu destanda …………….. lakabıyla bilinen Ruşen Ali’nin, babasının gözlerini mil çekerek kör eden Bolu Beyi’ne karşı verdiği mücadele anlatılır.
p. ……………… 15. yüzyılda Altınordu Devleti’nin Timur’a karşı verdiği ölüm kalım mücadelesini ve Altınordu Devleti’nin Timur tarafından nasıl yıkıldığını anlatır.

Türk Destanları Boşluk Doldurma | Cevaplar

a. doğal destan
b. zaman, mekan
c. anonim
d. Oğuz Kağan
e. olay örgüsü, zaman, mekan, kişi
f. ilahi (hakim)
g. mitolojik
h. tip
i. sade
j. savaş, kahramanlık, göç, doğal afet
k. doğal, yapma
l. doğuş, yayılma, derleme
m. doğal
n. mitler
o. Manas
ö. Köroğlu
p. Edige

Bkz: Destanlar Bulmaca

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.