Turgut Uyar

 • Çeşitli dergilerde yer alan şiirleriyle adını duyurmuştur. İlk dönem şiirlerinde çevresinin, yaşayışının izlenimleri üzerinde durmuş, daha sonra iç derinliğine inmeye başlamıştır.
 • Ölçülü, uyaklı ilk dönem şiirlerinde daha çok kişisel yaşantısını yansıtır. Aşk, ayrılık, ölüm temalarını işlediği bu dönem şiirlerinde Garip Akımının izleri görülür.
 • 1945 şiirini biçim ve öz bakımından yenileştiren şairlerin en güçlülerindendir. Toplum ve törelerle çatışan bireylerin yenilgisini, kurtuluş çabalarını araştırır.
 • Başlangıçta gelenekselden ve o günlerin ünlü şairlerinden etkilendiği göze çarpar. Daha sonra yoğun imgelerin ve simgeci bir söyleyişin etkili olduğu şiirleriyle İkinci Yeni’nin başlıca şairlerinden biri olmuştur.
 • Sanatını halk şiirinin deyişleri ve divan şiirinin biçimlerinden yararlanarak geliştirmiştir. Büyük kent yaşamını bütün karmaşıklığı, parçalılığı ve sarsıntılarını içeren bir şiir oluşturmuştur. Lirik şiirin geleneksel sınırlarını zorlamıştır. Şiirle düzyazı arasındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır.
 • Biçim, konu ve söyleyiş özellikleri, aşağı yukarı her yapıtıyla değişikliğe uğrayarak başkalaşır.
 • İmge, çağrışım, soyutluk ve kapalı anlatım nitelikleriyle İkinci Yeni şairidir. Ne var ki onun şiirinde baştan sona toplumsala, insana yönelik bir tutum vardır.
 • Şiirinde iyiye, güzele özlem duyan, düşünsel-duyarlı bir içerik süregelmiştir.
 • Şiirde yenilikçi niteliğine arı bir değer katmıştır. İnsan duygularındaki karmaşıklığı, bireysel özgürlüğü yansıtan izlenimci gerçeküstücü şiirler yazmıştır.
 • Günümüzde Türkçeyi en güzel kullanan şairler arasındadır.
 • Son dönem şiirlerinde başlangıçtaki zengin doku giderek yalınlaşmış, daha karamsar olmaya başlamıştır.
 • Türk şiiri üzerine yazıları ve edebiyat eleştirileriyle de ilgi gören sanatçının şiirleri İngilizce, Fransızca ve Sırpçaya çevrilmiştir.

Eserleri:

Şiir:
Arz-ı Hâl
Türkiye’m
Dünyanın En Güzel Arabistan’ı
Tütünler Islak
Her Pazartesi
Divan
Toplantılar
Kayayı Delen Zincir
Evrenin Yapısı
Toplu Şiirler
Dün Yok mu
Büyük Saat

İnceleme:
Bir Şiirdenİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.