Toplumcu Gerçekçi Eserler

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) 19. yüzyılın ortalarından itibaren kapitülasyonların gereği olarak gümrük korumasından yoksun kalan Türk dokuma sanayisinin Avrupa mallarının istilasına uğramasıyla yerli dokuma tezgâhlarının birer birer kapanması, işlerini kaybeden Bolu civarındaki bir köyün eşkıyayla iş birliği yaparak ayaklanmasını anlatan eser, ülkenin içinde bulunduğu sosyal yapıyı yansıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkrıklar Durunca
B) İnce Memed
C) Kuyucaklı Yusuf
D) Teneke
E) Bir Varmış Bir Yokmuş

2) Romanda Meryemce, yol boyunca, bir uğurböceğini ak başörtüsünün içinde taşımıştır. Çukurova’ya inince açar başörtüsünü, bakar ki uğurböceği ölmüş, kurumuş. Alır kurumuş böceği, bir çiçeğin üstüne koyar. “Kadersizim, kimsesizim, burada uyu” der. Dışardan bakınca, bütün Meryemcelerin, Alilerin, Eliflerin durumu da uğurböceğinin durumu gibidir: “Kadersizim, kimsesizim…
Yukarıdaki parçada sözü edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yılanların Öcü-Fakir Baykurt
B) Hanımın Çiftliği-Orhan Kemal
C) Ortadirek-Yaşar Kemal
D) Sağırdere-Kemal Tahir
E) Kuyucaklı Yusuf -Sabahattin Ali

I. Yaşar Kemal
II. Aziz Nesin
III. Orhan Kemal
IV. Muzaffer İzgü
V. Kemal Tahir
3) Yukarıdaki sanatçılardan hangileri toplumcu gerçekçi temaları güldürü ağırlıklı bir üslupla ele almıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.
E) III. ve V.

4) Bu iki sanatçı hem içinden çıktıkları bölgenin, Çukurova’nın, hem de -klasik deyişle- yerelden hareketle halkın içindeki yoksul, bir köşede unutulmuş, o güne dek ihmal edilmelerinde bir sakınca görülmemiş bir kesimin temsilcileri oldular. Onlar, birçok romanla toplumcu gerçekçi edebiyatın akla gelen ilk isimleri olmayı başarmışlardır.
Yukarıdaki metinde bahsedilen yazarlar hangileridir?
A) Necati Cumalı-Talip Apaydın
B) Dursun Akçam- Kemal Bilbaşar
C) Abbas Sayar- Rıfat llgaz
D) Orhan Kemal- Yaşar Kemal
E) Kemal Tahir – Fakir Baykurt

5) 1950’li yıllarda Köy Enstitülü yazarların çabalarıyla köy olgusu romanlarda daha farklı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Köy kökenli bu yazarlar konularını daha çok toprağa bağlı insanların hayatlarından alan eserler yazmışlardır. Edebiyatımızda köy edebiyatının başlamasına vesile olan yazarların başında ise ………. gelmektedir. Yazarın 1950’de köy notlarını içeren Bizim Köy adlı kitabının yayımlanmasıyla köye ve köy hayatına ilgi daha da artmış, 1950 yılından sonra Toplumsal Gerçekçiler ve Köy Edebiyatı diye adlandırabileceğimiz bir akım başlamıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Samim Kocagöz
B) Sabahattin Ali
C) Sadri Ertem
D) Mahmut Makal
E) Kemal Bilbaşar

6) ……. tarafından yazılan romanda, Karataş köyünde oğlu Kara Bayram ve gelini ile yaşayan Irazca’nın, köydeki hiyerarşiye ve haksızlığa başkaldırısı anlatılır. Haceli, evinin çok nemli olmasından yakınarak Irazca’nın evinin tam önüne ev yapmaya kalkışır. Bayram buna karşı çıkar. Köyün muhtarı ise menfaati için bu olaya göz yumarak Haceli’ye arka çıkar, hatta Bayram’ı razı etmek için onu adamlarına dövdürür. Bayram muhtara boyun eğmeyerek annesi Irazca ile birlikte hakkını savunur.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Orhan Kemal-Vukuat Var
B) Yaşar Kemal-Ortadirek
C) Kemal Tahir-Köyün Kamburu
D) Talip Apaydın-Toz Duman İçinde
E) Fakir Baykurt-Yılanların Öcü

7) Roman ve öykülerinin konularını Ege Bölgesi’nden almıştır. Toprağa bağlı yaşam, makineleşme nedeniyle işsiz kalan insanlar, feodal düzen, kuvvet, yaşam koşulları, pamuk ve tütün tarlalarında karnını doyurmaya çalışan işçiler onun eserlerinin ana hatlarını meydana getirir. Kalpaklılar ve Doludizgin isimli romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı belgesel roman biçiminde, destansı bir anlatım ile ele almıştır. Yazarın diğer eserleri arasında Sam Amca, Mor Ötesi, Eski Toprak sayılabilir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samim Kocagöz
B) Sadri Ertem
C) Kemal Tahir
D) Talip Apaydın
E) Sabahattin Ali

8) 1968’de Devlet Ana adlı eseriyle Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü alan …… toplumcu gerçekçi sanat anlayışını Türk tarihine yönelttiği bakış açısıyla yazdığı eserlerde de göstermektedir. Yüzbaşı Cemil’in kişiliğinde Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinden itibaren topluma hâkim olanların kurtuluşa aradıkları çareleri, Anadolu’nun dağınık direniş hareketlerini, bu direnişçilerin Ankara’nın denetimine girme sürecini …… adlı eserinde anlatmıştır
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı
B) Samim Kocagöz, Kalpaklılar
C) Orhan Kemal, 72. Koğuş
D) Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları
E) Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde

9) Edebiyatımızda röportajlarıyla usta olarak kabul edilen sanatçı, röportaj türündeki yazılarını Bu Diyar Baştan Başa adlı eserinde toplamıştır. Anadolu insanının folklorik malzemelerinden yararlanarak oluşturduğu romanları, özgün bir dil ve üslupla yazılmıştır. Sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik hikâyelerini Üç Anadolu Efsanesi adıyla yayımlamıştır
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
B) Kemal Bilbaşar
C) Mahmut Makal
D) Yaşar Kemal
E) Sabahattin Ali

10) Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’e ait eserlerden değildir?
A) Müfettişler Müfettişi
B) Bir Filiz Vardı
C) Susuz Yaz
D) Baba Evi
E) Hanımın Çiftliği

11) 1930’lardan 1980’lere kadar kendini gösteren toplumcu gerçekçi sanat anlayışı, salt şiirde değil, roman ve hikâyede de etkili olmuştur. Bu görüşle eser veren sanatçılardan biri de ……
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Orhan Kemal’dir.
B) Kemal Bilbaşar’dir.
C) Mahmut Makal’dr.
D) Kemal Tahir’dir.
E) Refik Halit Karay’dır.

12) Ağa-ırgat, halk-idare, zengin-yoksul gibi zıtlıklara dayanan sınıf çatışması üzerine kurduğu köy romanlarıyla tanınan yazarın Kaplumbağalar romanında, Eğitmen Rıza’nın öncülüğünde kurak Tozak köyünde üzüm bağlarının kurulması, daha sonra devletin hazine arazisi olduğu gerekçesiyle köylüyü işgal ettiği bu toprakları devletten satın almaya zorlaması, bunun üzerine de köylünün emek harcadığı üzüm bağlarını bir gecede bozup eski ölü hayatlarına tekrar dönmesi anlatılmıştır.
Yukardaki parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samim Kocagöz
B) Fakir Baykurt
C) Sadri Ertem
D) Talip Apaydın
E) Kemal Bilbaşar

13) Toplumcu gerçekçi anlayışının yanı sıra yergici tutumuyla da tanınmıştır. Konusu Doğu Anadolu’da geçen Cemo ve Memo romanlarında, ağa-devlet-köylü üçlüsü arasında geçen olaylar ele alınmıştır. Yazarın diğer eserleri arasında Yeşil Gölge, Ay Tutulduğu Gece, Başka Olur Ağaların Düğünü, Kölelik Dönemeci sayılabilir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talip Apaydın
B) Sadri Ertem
C) Kemal Bilbaşar
D) Sabahattin Ali
E) Dursun Akçam

I. Rıfat llgaz
II. Kemal Tahir
III. Orhan Kemal
IV. Talip Apaydın
14) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan biriyle ilişkili değildir?

A) Karartma Geceleri
B) Yer Demir Gök Bakır
C) Kurt Kanunu
D) Cemile
E) Ortakçılar

15) ……… ,  Vukuat Var romanının devamıdır. Vukuat Var romanında başlayan olay örgüsü bu romanda da devam eder. Romanda, Adana’da bir fabrikada işçi olarak çalışan Güllü, sevgilisi Kemal öldürülünce ailesi tarafından Ramazan’la evlendirilmek istenir. Güllü, Ramazan’la evlenmemek için direnir. Ramazan’ın dayısı Muzaffer Bey ise çapkın bir adamdır. Yeğeni, kâhyası, adamları Muzaffer Bey’in Güllü’yü metres edinmesinden korkmaktadırlar. Muzaffer Bey, Güllü’yü yanına çağırıp görünce çok beğenir. Yeğenini bir kenara iterek Güllü’yü kendine alır. Gülo, ilerleyen zamanlarda lüks hayata alışmış, Serap Hanim olmuştur
Metinde söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanımın Çiftliği
B) Bereketli Topraklar Üzerinde
C) El Kızı
D) Devlet Kuşu
E) Gurbet Kuşları

 

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.