Toplumcu Gerçekçi Edebiyat

Toplumcu gerçekçilik Marksist dünya görüşü üzerine oturan, dünyayı ve insanı bu görüş paralelinde değerlendiren yazınsal akımdır. Toplumu, toplumsal ve gerçek yönleriyle sergileme eğilimi Cumhuriyet’ten sonra “Toplumcu Gerçekçilik” adı altında bir sanat yolu haline gelmeye başlamıştır.

 • Marksist ve sosyalist ideolojiden etkilenmiş, eserlerde de bu ideolojileri ön plana çıkarmışlardır.
 • Görüşlerini toplumla paylaşabilmek, halkı aydınlatmak için eserleri araç olarak kullanmışlardır.
 • Yurt gerçeklerini anlatmak gerektiğini, edebiyatçının böyle bir sosyal sorumluluğu olduğunu savunmuşlardır.
 • “Sanat toplum içindir” anlayışıyla eserler kaleme almışlardır.
 • Anadolu coğrafyasını, halkın sorunlarını, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemleri, köy hayatını, köylülerin sorunlarını ele almışlardır.
 • Gündemdeki sosyal olaylara ve toplumsal sorunlara yoğunlaşmışlardır.
 • Yeni estetik biçimler denemişlerdir.
 • Konuşma diliyle yazmış, kahramanlarını bölgesel ağızlarına göre konuşturmuşlardır.
 • Eserlerde realizm ve natüralizm akımları etkili olmuştur.
 • Kişiler, iç ve dış yönleriyle tasvir etmişlerdir.
 • Roman ve hikâyelerde sağlam bir kurgu görülmez.
 • Anlatımda yer yer aksaklık vardır.
 • Olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere düzenlenmiştir.
 • Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olduğunu savunmuşlardır.
 • Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmişlerdir.
 • Yazarlar, okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek istemişlerdir.
 • Gözleme dayalı betimlemelerdeki ustalık ve ayrıntıları yerinde kullanmadaki becerileri dikkat çekicidir.
 • Toplumsal düzensizlik ve adaletsizlikler sorgulanmıştır.
 • Ağa-köylü, patron-işçi, aydın-cahil, zengin-fakir, yönetici-halk, öğretmen-imam çatışmaları ele alınmıştır.

Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Eser Veren Bazı Yazarlar Şunlardır:

Sabahattin Ali
Sadri Ertem
Samim Kocagöz
Kemal Bilbaşar
Orhan Kemal
Kemal Tahir
Yaşar Kemal
Fakir Baykurt
Necati Cumalı
Talip Apaydın
Mahmut Makal
Abbas Sayar
Aziz Nesin
Rıfat Ilgaz
Faik Baysal
Dursun Akçam
Suat Derviş
Muzaffer İzgü
Orhan Hançerlioğlu