Tiyatro Terimleri

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların veya insan yaşamının çeşitli yönlerinin sahnede canlandırılarak oynanmasına yönelik yazılara “tiyatro” denir. Tiyatrolarda diğer edebi türlerden farklı olarak kullanılan terimler vardır. bu yazımızda “tiyatro terimleri”ni sizler için derledik.

Bkz: Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Adaptasyon: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama

Aktör: Erkek oyuncu

Aktris: Kadın oyuncu

Antrakt: Tiyatro oyununun oynanışı esnasında, sahnenin düzenlenmesi, oyuncunun diğer perde için hazırlanması ve seyircinin dinlenebilmesi amacıyla verilen kısa ara

Bale: Müzik ve danstan oluşan sözün yer almadığı oyun

Dekor: Sahnedeki eşya ve görünüş

Diyalog: Karşılıklı konuşma

Fars: Kaba şakaların, küfürlerin yer aldığı komediler

Feeri: Masallardaki olağanüstülükler üzerine kuru tiyatro oyunu… Kahramanları cinler, periler ve cadılardır. Metafizik öğelerine yer verilir.

Figüran: Bir oyunun kalabalık sahnelerini doldurmak için kullanılan, bazen birkaç söz söyleyen, çoğu kez de konuşmayan kişi

Fuaye: Oyun başlamadan önce ve antrakt esnasında seyircinin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığı bir çeşit bekleme salonu

Gag: Bir skeçte, revüde ya da bir eğlence gösterisinde herkesin gülebileceği bir nükteyi kapsayan sözler ya da durumlar

Gala: Daha çok opera için kullanılan, protokolün çağrıldığı ve resmi giysi ile gidilmesi zorunlu gösteri gecesi

Jest: Sanatçının rolü gereği yaptığı el, kol, beden hareketleriKabare: Her türlü güncel sorunu ince bir alayla, iğneleyici, yerici, taşlayıcı bir tutumla ele alıp toplum eleştirisine yönelen tiyatro türü

Kostüm: Tiyatro oyuncularının oyuna uygun olarak giydikleri giysi

Melodram: Acı üzüntü veren olayları müzik eşliğinde verilmesi

Mimik: Bir düşüncenin kaş, göz, yüz hareketleri ile ifade edilmesi

Mizansen: Bir tiyatro eserinin sahneye göre düzenlenip uygulanması

Monolog: Sahnede tek kişinin (kendi kendine) konuşması

Müzikal: Opera, operet ve balenin birleşimi oyun

Opera: Bestelenmiş trajedi ve dram… Tüm konuşmalar müzikten ibarettir.

Operet: Halk şarkılarına dayanır, bazı bölümleri müziklidir.

Pandomim: Yalnızca işaretlerle oynanan, sözsüz tiyatro.

Perde: Tiyatro eserlerinde oyunun başlayıp bitmesine kadar geçen bölüm

Repertuar: Bir tiyatronun oyun planınca saptanmış ve her zaman oynayabileceği oyunlar demeti; oyun dağarcığı

Replik: Sahne oyunlarında konuşanlarının her birinin birbirlerine söyledikleri sözler

Revü: Monolog, skeç, dans ve karşılıklı nükteli konuşmalardan oluşan, bazen eğlendirici, bazen taşlayıcı bir gösteri biçimi

Sahne: Oyunun oynandığı yer, oyunun bölümlerinden her biri

Skeç: İşlediği konuyu genişletmeden, en canlı çizgiler içinde veren, genellikle güncel olaylara ve aile sorunlarına değinen ve bir nükte ile biten kısa güldürü

Suflör: Tiyatroda kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı

Tablo: Tiyatro eserlerinde perdeden daha küçük oyun bölümlerine verilen isim

Tirat: Tek kişinin yaptığı uzun konuşma

Tuluat: Yazılı bir metne dayanmadan, sahnede doğaçlama yöntemiyle oynan tiyatro türü

Üç Bilik Kuralı: Oyunun tek bir ana olay etrafında, tek mekanda, yirmi dört saat içinde gerçekleşmesine dayanan kural

Vodvil: Toplumsal sorunları mizahi bir yaklaşımla hicveden tiyatro türü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.