Tezkire

Ali Şir Nevai
  • Tezkire, kelime anlamıyla “zikredilen, zikri geçen” anlamına gelen, kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle subjektif veya objektif ele alan eserlerdir.
  • Bu eserler mensur yazılmakla birlikte içinde manzum kısımların yer aldığı tezkireler de vardır.
  • Şairlerin yaşam öykülerini anlatanlara tezkiretü’ş-şuara ya da tezkire-i şuara, din adamlarının yaşam öykülerini anlatanlara tezkiretü’l evliya, hattatların yaşam öykülerini anlatanlana tezkiretü’l-hattatin, bilginlerin yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-i ilmiye, Halvetiye tarikatı şeyhlerinin yaşam öykülerini anlatanlara tezkiretü’l- halvetiye, müzisyenlerin yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-i musikişinasan denir.
  • Tezkireler ilk kez İran edebiyatında ortaya çıkmıştır.
  • Tezkireler bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerin yerini tutmaktadır
  • Türk edebiyatının ilk tezkiresini Ali Şir Nevai, “Mecalisü’n-Nefais” adıyla yazmıştır.
  • Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Sehi Bey’e ait olup Heşt Behişt (Sekiz Cennet) ismini taşımaktadır. Bunun dışında Latifi’nin tezkiresi, Ahdi’nin Gülşen-üş Şuara isimli tezkireleri de ünlüdür.

 

Bazı Tezkireler

Riyazi – Riyazü’ş Şuara(Şairler Tezkiresi)
Faizi – Zübtedü’l-Eşar (Şairler Tezkiresi)
(MİRZADE MEHMED EFENDİ)Salim – Salim Tezkiresi
(Pir Ahmed) Aşık Çelebi – Meşairü’ş Şuara(Şairlerin Duyuları)
(Ali) Güfti – Teşrifatü’ş Şuara
(Davud) Fatin – Haitmetül-Eşar (Fatih Tezkiresi)
Hasan Çelebi – Sakiname
Ahdi – Gülşen-i Şuara

 

Biyografi
Otobiyografiİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.