Tevfik Fikret Ali Ekrem Bolayır Tartışması

Servet-i Fünun edebiyatı 1896 yılında doğmuş ve Türk edebiyatının yenileşmesinde büyük katkı sağlamıştır. İlk yıllarında birbirlerine sıkı biçimde bağlı olan Servet-i Fünuncular arasında birkaç yıl sonra geçimsizlikler baş göstermeye başlamış, topluluğa ilk yarayı Tevfik Fikret Ali Ekrem Bolayır tartışması açmıştır.

Topluluk dışından gelen eleştirilere karşı girdikleri edebi polemiklerde birbirlerini savunan sanatçılar bir süre sonra kendi içlerinde tartışmalar yaşamaya başlamışlardır. Bazı Servet-i Fünuncular topluluğun edebiyat anlayışını eleştirmiştir. İlk ciddi özeleştiri Ali Ekrem Bolayır’dan gelmiştir. Ali Ekrem’in “Şiirimiz” adlı eleştirisi, çok sert ve fazla kişisel bulunduğundan, dergide, Kasım-Aralık 1900’de bazı derişikliklerle basılmıştır. Bu yazısından dolayı, arkadaşlarından sert tepkiler alan ve yazısı Tevfik Fikret tarafından sansürlenen Ali Ekrem, dergiden ayrılan ilk isim olmuştur. Böylece Servet-i Fünun topluluğu ilk fireyi vermiş, Ali Ekrem’in ardından adeta bir yaprak dökümü başlamıştır.

Tevfik Fikret’in sert ve geçimsiz tutumu topluluk içinde rahatsızlık yaratmıştır. Bu olayın ardından Tevfik Fikret de dergiden ayrılmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın derginin başına geçmiş ancak bir sene sonra Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.

Bkz: Servet-i Fünun Edebiyatı