Servetifünun Test

1) Aşağıdakilerden hangisi Servetifünûn roman ve öyküsü için geçerli değildir?

a) Olayların aydın çevrede geçmesi
b) Fransızca söz dizimini benimseme
c) Yazarların eserlerde kişiliği gizlemesi
c) Konuların bireysel yaşantılardan seçilmesi
e) Kısa cümlelerle ahenk oluşturma

2) “Servetifünûn anlayışını en doğru yansıtan” roman olarak bilinir. Romanda idealleri olan bir genç ile onun hayallerinin yıkılması anlatılır. Gencin, iyi bir edebiyatçı olmak istemesi ve sevdiği kıza kavuşma düşüncesi gerçekleşmez.
Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nedime
b) Sefile
c) Aşk-ı Memnu
d) Mai ve Siyah
e) Genç Kız Kalbi

3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Servetifünûn’un en başarılı iki romancısı bir arada verilmiştir?

a) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
b) Cenap Şahabettin- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
c) Tevfik Fikret- Namık Kemal
d) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Nabizade Nazım
e) Refik Halit Karay – Hüseyin Cahit Yalçın

4) Edebiyatımızda psikolojik roman türünün ilk örneğini hangi yazar vermiştir?

a) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
b) Hüseyin Rahmi Gürpınar
c) Halit Ziya Uşaklıgil
d) Mehmet Rauf
e) Reşat Nuri Güntekin

5) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünûn döneminde roman türünde eser vermiştir?

a) Tevfik Fikret
b) Hüseyin Cahit Yalçın
c) Ahmet Şuayb
d) İsmail Safa
e) Ali Ekrem Bolayır

6) Aşağıdaki romanlardan hangisi Servet-i Fünûn döneminde yazılmamıştır? 

a) Yaprak Dökümü
b) Eylül
c) Ferdi ve Şürekâsı
d) Aşk-ı Memnu
e) Hayal İçinde

7) Servetifünûn romanıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Fransız natüralist ve realist yazarları örnek alınmıştır.
b) Romanlarda olaylar İstanbul’un dışına çıkamamıştır.
c) Eserlerde toplumsal fayda gözetilmemiştir.
d) Yazarlar kişiliklerini gizlememiş, olayın akışına müdahale etmişlerdir.
e) Dönemin özellikleri nedeniyle aşk, sevgi, gibi bireysel konular işlenmiştir.

8) Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

a) Mürebbiye
b) Solgun Demet
c) Mai ve Siyah
d) Ferdi ve Şürekâsı
e) Kırık Hayatlar

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır.

a) Edebiyatımızda mensur şiir türünün ilk örneklerini vermiştir.
b) Romanlarının dili ağırdır.
c) Romanlarında romantizm ciddi şekilde etkilidir.
d) Servet-i Fünûn edebiyatının en güçlü romancısıdır.
e) Eserlerinde gözleme dayalı güçlü çevre betimlemesi görülür.

10) Aşağıdakilerden hangisi Servetifünûn dönemi sanatçılarından değildir?

a) Hüseyin Siret Özsever
b) Ekrem Reşit Rey
c) İsmail Safa
d) Tahsin Nahit
e) Süleyman Nazif

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.