Tartışmacı anlatım nedir?

Tartışmacı anlatım, polemik içerikli metinlerde ve bazı sözlü tartışmalarda kullanılan bir anlatım türüdür. Bu anlatım türüyle oluşturulan metinlerde çoğunlukla güncel olay, konu ve sorunlar; söz dalaşı ya da kalem kavgası şeklinde nitelendirilebilecek bir üslupla ele alınır; ahlak, din ve toplumla ilgili genel tutumlar değerlendirilir, yanlışlıklar ortaya konulup bu tutum ve görüşler hiçe sayılır. Bu tür metinlerde eleştirilen tarafı âdeta bir düşman gibi görme ve onun görüşlerini zorlama ya da kışkırtmaya dayalı bir kanıtlanma biçimiyle çürütme amacı vardır.

  • Bu anlatım türü, polemik içerikli metinlerde ve sözlü tartışmalarda, köşe yazılarında, açık mektuplarda, şarkı sözlerinde; kişilerin, sanat eserlerinin, kurumların, toplumsal değer yargılarının, siyasi, felsefi, ekonomik görüş ve tutumların vb.nin eleştirildiği her tür metinde kullanılabilir.
  • Anlatıcı, doğru ve gerçek bilinenleri, kuşkucu bir bakış açısıyla ve sorgulayıcı bir tavırla irdeler, gerektiğinde kendi görüşü dışındaki görüşü gülünç duruma düşürmeye çalışır.
  • Okuyucunun da kendisi gibi düşünmesini sağlamak için doğrudan ona seslenir. Buyurma, öneride bulunma, öfkelenme gibi tutumlar sergiler; kanıtlamaya ve kışkırtmaya yönelik sözcük ve cümleleri sıkça kullanır.
  • Bu tür metinlerde kızgınlık belirten sözcüklere ve cümlelere, okuyucuda/dinleyicide şaşkınlık uyandıran ifadelere sıkça yer verilir.
  • Tartışmacı anlatım, birçok açıdan kanıtlayıcı anlatımla benzerlik gösterir. Hatta tartışmacı anlatım, bir çeşit kanıtlayıcı anlatım olarak da değerlendirilebilir.

ANLATIM BİÇİMLERİ

ANLATIM BİÇİMLERİ ONLİNE TEST İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.