Tanzimat Edebiyatı Eser-Yazar-Tür Sözlüğü

Online Test
Tanzimat Edebiyatı

Adamcıl / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri – Manzum Tiyatro)

Afife Anjelik / Recaizade Mahmut Ekrem (Tiyatro)

Ahde Vefa / Şemsettin Sami (Tiyatro)

Ahz-ı Sar / Ahmet Mithat Efendi (Tiyatro)

Aile / Şemsettin Sami (Dergi)

Akif Bey / Namık Kemal (Tiyatro)

Araba Sevdası / Recaizade Mahmut Ekrem (İlk Realist Roman)

Aşk-ı Musavver / Ahmet Vefik Paşa (Tercüme Tiyatro)

Atala / Recaizade Mahmut Ekrem (Tiyatro)

Ateşpare / Muallim Naci (Şiir kitabı)

Avrupa’da Bir Cevelan / Ahmet Mithat Efendi (Gezi)

Azarya / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)

Baladan Bir Ses / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Barika-i Zafer / Namık Kemal (Tarih Konulu Nesir)

Besa / Şemsettin Sami (Tiyatro)

Bir Hatıra / Nabizade Nazım (Hikâye)

Bunlar O’dur / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Celaleddin Harzemşah / Namık Kemal (Tiyatro)(Okunmak İçin)

Cezmi / Namık Kemal (İlk Tarihi Roman)

Çengi / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Çerkes Özdenleri / Ahmet Mithat Efendi (Tiyatro)

Defter-i Âmâl / Ziya Paşa (Çocukluk Anıları)

Dekbazlık / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)

Demdeme / Muallim Naci (Eleştiri) (Zemzeme’ye Karşı)

Devr-i İstila / Namık Kemal (Tarih Konulu Nesir)

Divaneliklerim veya Belde / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Don Civani / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri Tiyatro)

Dudu Kuşları / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri Tiyatro)

Duhter-i Hindu / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Durub-ı Emsal-i Osmaniye / Şinasi (Atasözleri Kitabı)

Dünyaya İkinci Geliş / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Dürdane Hanım / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Emile Çevirisi / Ziya Paşa (Çeviri)

Endülüs Tarihi / Ziya Paşa (Tarih)

Engizisyon Tarihi / Ziya Paşa (Tarih) (Çeviri)

Eş’ar-ı Ziya / Ziya Paşa (Şiir)

Eşber / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Evrak-ı Perişan / Namık Kemal (Tarih)

Eyvah / Ahmet Mithat Efendi (Tiyatro)

Felatun Bey’le Rakım Efendi / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Fezleke-i Tarih-i Osmanî / Ahmet Vefik Paşa (Tarih)

Finten / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Garam / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Füruzan / Muallim Naci (Şiir kitabı)

Gâve / Şemsettin Sami (Tiyatro)

Gülnihal / Namık Kemal (Tiyatro)

Hacle / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Hafta / Şemsettin Sami (Dergi)

Hakan / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

İçli Kız / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Hâlâ Güzel / Nabizade Nazım (Hikâye)

Harabat / Ziya Paşa (Divan Şiiri Antolojisi)

Hasan Mellah / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Henüz On Yedi Yaşında / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Hikmet-i Tarih / Ahmet Vefik Paşa (Tarih)

Hüseyin Fellah / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Istılahat-ı Edebiye / Muallim Naci (Edebi Bilgiler)

İclal / Samipaşazade Sezai (Mensur Mersiye)

İlham-ı Vatan / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

İlhan / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

İnfiâl-i Aşk / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri Tiyatro)

İntibah / Namık Kemal (İlk Edebi Roman)

İrfan Paşa’ya Mektup / Namık Kemal (Eleştiri)

Jön Türk / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Kadınlar Mektebi / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri – Manzum Tiyatro)

Kamûs-ı Arabî / Şemsettin Sami (Sözlük)

Kamûs-ı Fransevi / Şemsettin Sami (Sözlük)

Kamûs-i Türkî / Şemsettin Sami (Sözlük)

Kamûsu’l- A’lam / Şemsettin Sami (İlk Ansiklopedi)

Kanije Muhasarası / Namık Kemal (Tarih)

Karabela / Namık Kemal (Tiyatro)

Karabibik / Nabizade Nazım (İlk Köy Romanı)

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa / Ahmet Cevdet Paşa (Tarih)

Kıssadan Hisse / Ahmet Mithat Efendi (Hikâye)

Kocalar Mektebi / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri – Manzum Tiyatro)

Komedya Yazarları / Aristophanes, Moliere (Fransız), Şinasi

Küçük Şeyler / Samipaşazade Sezai (İlk Gerçekçi Küçük Hikâye)

Külliyat-ı Ziya Paşa / Ziya Paşa (Şiir)

Lehçe-i Osmanî / Ahmet Vefik Paşa (Sözlük)

Meraki / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)

Müntehabat-ı Durub-ı Emsal / Ahmet Vefik Paşa (Atasözleri)

Letaif-i Rivayat / Ahmet Mithat Efendi (İlk Hikâye Kitabı)

Liberte / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Lügat-ı Naci / Muallim Naci (Sözlük)

Macera-yı Aşk / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Makber / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Mecelle / Ahmet Cevdet Paşa (Nesir)(Dini)

Menfa / Ahmet Mithat Efendi (Hatıra)

Muhsin Bey / Recaizade Mahmut Ekrem (Hikâye)

Müntehabat-ı Eş’ar / Şinasi (Şiir)

Müntehabat-ı Tasvir-i Efkâr / Şinasi (Makale)

Müşahedat / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Paris’te Bir Türk / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Nağme-i Seher / Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir Kitabı)

Nazife / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Nesteren / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Nijad Ekrem / Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir)

Okumuş Kadınlar / Ahmet Vefik Paşa (Tercüme Tiyatro)

Osmanlı Şairleri / Muallim Naci (Biyografi)

Ölü / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Ömer’in Çocukluğu / Muallim Naci (Hatıra)

Pejmürde / Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir Kitabı)

Pırpırı Kibar / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)

Renan Müdafaanamesi / Namık Kemal (Eleştiri)

Robinson Crusoe / Şemsettin Sami (Çeviri)

Ruhlar / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Rüya / Ziya Paşa (Mülakat)

Sabr u Sebat / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Sahra / Abdülhak Hamit Tarhan (İlk Pastoral Şiir)

Sardanapal / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Savruk / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri – Manzum Tiyatro)

Sefiller / Şemsettin Sami (Çeviri)

Sergüzeşt / Samipaşazade Sezai (Realist Roman)

Sevda / Nabizade Nazım (Hikâye)

Seyahat Jurnali / Direktör Ali Bey (Gezi)

Seydi Yahya / Şemsettin Sami (Tiyatro)

Silistre Muhasarası / Namık Kemal (Tarih)

Siyavuş / Ahmet Mithat Efendi (Tiyatro)

Sümbüle / Muallim Naci (Şiir)

Şair Evlenmesi / Şinasi (İlk Tiyatro – Komedi)

Şecere-i Türkî / Ahmet Vefik Paşa (Tarih)

Şemsa / Recaizade Mahmut Ekrem (Hikâye)

Şerare / Muallim Naci (Şiir)

Şiir ve İnşa / Ziya Paşa (Makale)

Şir / Samipaşazade Sezai (Piyes)

Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat / Şemsettin Sami (İlk Yerli Roman)

Tabib-i Aşk / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)

Tahrib-i Harabat / Namık Kemal (İlk Eleştiri)

Takdir-i Elhan / Recaizade Mahmut Ekrem (Düşünce ve Eleştiri)

Takip / Namık Kemal (Eleştiri)

Talim-i Edebiyat / Recaizade Mahmut Ekrem (Ders Kitabı)

Tarık / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Tartuffe / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri – Manzum Tiyatro)

Tayflar Geçidi / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi / Şinasi (İlk Makale)

Tercüman-ı Ahval / Şinasi ve Agâh Efendi (İlk Özel Gazete)

Tercüman-ı Hakikat / Ahmet Mithat Efendi (Gazete)

Tercüme-i Manzume / Şinasi (Çeviri)

Turhan / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Üss-i İnkılâp / Ahmet Mithat Efendi (Tarih)

Validem / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Vatan Yahut Silistre / Namık Kemal (Sahnelenen İlk Tiyatro)

Vuslat / Recaizade Mahmut Ekrem (Tiyatro)

Yabancı Dostlar / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Yadigâr-ı Harp / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro) Zeynep / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)

Yadigâr-ı Şebab / Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir)

Yeniçeriler / Ahmet Mithat Efendi (Roman)

Yeryüzünde Bir Melek / Ahmet Mithat Efendi (Roman) Açık Baş / Ahmet Mithat Efendi (Tiyatro)

Yorgaki Dandini / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro) Zoraki Tabip / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)

Zafername / Ziya Paşa (Yergi – Şiir)

Zavallı Çocuk / Namık Kemal (Tiyatro)

Zavallı Kız / Nabizade Nazım (Hikâye)

Zehra / Nabizade Nazım (İlk Psikolojik Roman Denemesi)

Zemzeme / Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir)

Zor Nikâhı / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.