Tanzimat Edebiyatı Eser-Yazar-Tür Sözlüğü

Tanzimat edebiyatı, modern Türk edebiyatının ilk bölümünü oluşturur. Bu dönemde sanatçılar Batı edebiyatını örnek almıştır. Mevcut türlerde yenileşme görülürken yeni türler de edebiyatımıza dahil olmuştur. Bu yazımızda Tanzimat Dönemi’nde verilen tüm eserleri yazarları ve türleriyle birlikte derledik. Tanzimat Edebiyatı Eser-Yazar-Tür Sözlüğü’nü hazırlarken alfabetik sıra kullandık.

ESER YAZAR TÜR
Açık Baş Ahmet Mithat Efendi Tiyatro
Adamcıl Ahmet Vefik Paşa Çeviri – Manzum Tiyatro
Afife Anjelik Recaizade Mahmut Ekrem Tiyatro
Ahde Vefa Şemsettin Sami Tiyatro
Ahz-ı Sar Ahmet Mithat Efendi Tiyatro
Aile Şemsettin Sami Dergi
Akif Bey Namık Kemal Tiyatro
Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem Roman
Aşk-ı Musavver Ahmet Vefik Paşa Tercüme Tiyatro
Atala Recaizade Mahmut Ekrem Tiyatro
Ateşpare Muallim Naci Şiir
Avrupa’da Bir Cevelan Ahmet Mithat Efendi Gezi Yazısı
Azarya Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro
Baladan Bir Ses Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Barika-i Zafer Namık Kemal Tarih Konulu Nesir
Besa Şemsettin Sami Tiyatro
Bir Hatıra Nabizade Nazım Hikaye
Bunlar O’dur Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Celaleddin Harzemşah Namık Kemal Tiyatro
Cezmi Namık Kemal Roman
Çengi Ahmet Mithat Efendi Roman
Çerkes Özdenleri Ahmet Mithat Efendi Tiyatro
Defter-i Âmâl /  Ziya Paşa Anı
Dekbazlık Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro
Demdeme Muallim Naci Eleştiri
Devr-i İstila Namık Kemal Tarih Konulu Nesir
Divaneliklerim veya Belde Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Don Civani Ahmet Vefik Paşa Çeviri Tiyatro
Dudu Kuşları Ahmet Vefik Paşa Çeviri Tiyatro
Duhter-i Hindu Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Durub-ı Emsal-i Osmaniye Şinasi Atasözleri Kitabı
Dünyaya İkinci Geliş Ahmet Mithat Efendi Roman
Dürdane Hanım Ahmet Mithat Efendi Roman
Emile Çevirisi  Ziya Paşa Çeviri
Endülüs Tarihi Ziya Paşa Tarih
Engizisyon Tarihi  Ziya Paşa Tarih
Eş’ar-ı Ziya Ziya Paşa Şiir
Eşber Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Evrak-ı Perişan Namık Kemal Tarih
Eyvah Ahmet Mithat Efendi Tiyatro
Felatun Bey’le Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi Roman
Fezleke-i Tarih-i Osmanî Ahmet Vefik Paşa Tarih
Finten Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Garam Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Füruzan Muallim Naci Şiir
Gâve Şemsettin Sami Tiyatro
Gülnihal Namık Kemal Tiyatro
Hacle Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Hafta Şemsettin Sami Dergi
Hakan Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
İçli Kız Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Hâlâ Güzel Nabizade Nazım Hikâye
Harabat Ziya Paşa Antoloji
Hasan Mellah Ahmet Mithat Efendi Roman
Henüz On Yedi Yaşında Ahmet Mithat Efendi Roman
Hikmet-i Tarih Ahmet Vefik Paşa Tarih
Hüseyin Fellah Ahmet Mithat Efendi Roman
Istılahat-ı Edebiye Muallim Naci Edebi Bilgiler
İclal Samipaşazade Sezai Mensur Mersiye
İlham-ı Vatan Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
İlhan Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
İnfiâl-i Aşk Ahmet Vefik Paşa Çeviri Tiyatro
İntibah Namık Kemal Roman
İrfan Paşa’ya Mektup Namık Kemal Eleştiri
Jön Türk Ahmet Mithat Efendi Roman
Kadınlar Mektebi Ahmet Vefik Paşa Çeviri Tiyatro
Kamûs-ı Arabî Şemsettin Sami Sözlük
Kamûs-ı Fransevi Şemsettin Sami Sözlük
Kamûs-i Türkî Şemsettin Sami Sözlük
Kamûsu’l- A’lam Şemsettin Sami Ansiklopedi
Kanije Muhasarası Namık Kemal Tarih
Karabela Namık Kemal Tiyatro
Karabibik Nabizade Nazım Roman
Kısas-ı Enbiya Ahmet Cevdet Paşa Tarih
Kıssadan Hisse Ahmet Mithat Efendi Hikâye
Kocalar Mektebi Ahmet Vefik Paşa Çeviri Tiyatro
Küçük Şeyler Samipaşazade Sezai Hikâye
Lehçe-i Osmanî Ahmet Vefik Paşa Sözlük
Meraki Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro
Müntehabat-ı Durub-ı Emsal Ahmet Vefik Paşa Atasözleri
Letaif-i Rivayat Ahmet Mithat Efendi Hikâye
Liberte Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Lügat-ı Naci Muallim Naci Sözlük
Macera-yı Aşk Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Makber Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Mecelle Ahmet Cevdet Paşa Nesir
Menfa Ahmet Mithat Efendi Hatıra
Muhsin Bey Recaizade Mahmut Ekrem Hikâye
Müntehabat-ı Eş’ar Şinasi Şiir
Müntehabat-ı Tasvir-i Efkâr Şinasi Makale
Müşahedat Ahmet Mithat Efendi Roman
Paris’te Bir Türk Ahmet Mithat Efendi Roman
Nağme-i Seher Recaizade Mahmut Ekrem Şiir
Nazife Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Nesteren Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Nijad Ekrem  Recaizade Mahmut Ekrem Şiir
Okumuş Kadınlar Ahmet Vefik Paşa Tercüme Tiyatro
Osmanlı Şairleri Muallim Naci Biyografi
Ölü Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Ömer’in Çocukluğu Muallim Naci Hatıra
Pejmürde Recaizade Mahmut Ekrem Şiir
Pırpırı Kibar Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro
Renan Müdafaanamesi Namık Kemal Eleştiri
Ruhlar Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Rüya Ziya Paşa Mülakat
Sabr u Sebat Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Sahra Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Sardanapal Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Savruk Ahmet Vefik Paşa (Çeviri Tiyatro
Sergüzeşt Samipaşazade Sezai Roman
Sevda Nabizade Nazım Hikâye
Seyahat Jurnali Direktör Ali Bey Gezi Yazısı
Seydi Yahya Şemsettin Sami Tiyatro
Silistre Muhasarası Namık Kemal Tarih
Siyavuş Ahmet Mithat Efendi Tiyatro
Sümbüle Muallim Naci Şiir
Şair Evlenmesi Şinasi Tiyatro
Şecere-i Türkî Ahmet Vefik Paşa Tarih
Şemsa Recaizade Mahmut Ekrem Hikâye
Şerare Muallim Naci Şiir
Şiir ve İnşa Ziya Paşa Makale
Şir Samipaşazade Sezai Tiyatro
Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat Şemsettin Sami Roman
Tabib-i Aşk Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro
Tahrib-i Harabat Namık Kemal Eleştiri
Takdir-i Elhan Recaizade Mahmut Ekrem Eleştiri
Takip Namık Kemal Eleştiri
Talim-i Edebiyat Recaizade Mahmut Ekrem Ders Kitabı
Tarık Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Tartuffe Ahmet Vefik Paşa Çeviri Tiyatro
Tayflar Geçidi Abdülhak Hamit Tarhan Şiir
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Şinasi Makale
Tercüme-i Manzume Şinasi Çeviri Şiir
Turhan Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Üss-i İnkılâp Ahmet Mithat Efendi Tarih
Validem Abdülhak Hamit Tarhan Şir
Vatan Yahut Silistre Namık Kemal Tiyatro
Vuslat Recaizade Mahmut Ekrem Tiyatro
Yabancı Dostlar Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Yadigâr-ı Harp Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Yadigâr-ı Şebab Recaizade Mahmut Ekrem Şiir
Yeniçeriler Ahmet Mithat Efendi Roman
Yeryüzünde Bir Melek Ahmet Mithat Efendi Roman
Yorgaki Dandini Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro
Zafername Ziya Paşa Şiir
Zavallı Çocuk Namık Kemal Tiyatro
Zavallı Kız Nabizade Nazım Hikâye
Zehra Nabizade Nazım Roman
Zemzeme Recaizade Mahmut Ekrem Şiir
Zeynep Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatro
Zoraki Tabip Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro
Zor Nikâhı Ahmet Vefik Paşa Adapte Tiyatro

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.