Ders Notları

Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye

1908’den sonra, konularını genellikle toplumsal meselelerden alan, konuşma dilini ve üslubunu tercih eden yeni bir hikâye ve roman biçimi gelişmeye başladı. Bu devir hikâye ve romanlarının en önemli özelliği “sade dil” ile yazılmış olmalarıdır. “Halka […]