Soru Bankası

Beş Hececiler Test – 2

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) ……. dergisi, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından, 1941 -1948 yılları arasında yüz altmış bir sayı yayımlanmıştır. Türkçü milliyetçi bir dergidir. Dergide, Türk kültürü ve […]

Soru Bankası

Cumhuriyet Edebiyatı Test 2

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) Bireyin psikolojisini yansıtmayı amaçlayan yazarlar, her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana özgü bir gerçekliği anlatmak için oluşturmuşlardır. Bu yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Hüseyin Suat Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın’ın ağabeyidir. Asıl mesleği doktorluktur. Servet-i Fünûn edebiyatına şiir, fıkra, oyun, mizah yazıları ve çevirileriyle katkı yapmıştır. Nükteli, esprili bir dili vardır. Lirizmin egemen olduğu şiirlerinde özellikle “aşk” ve “kadın” konularını işlemiştir. Servet-i […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları

Tanzimat Fermanı ile Osmanlı devleti yenilikçi bir döneme girmiş olsa da Batı karşısındaki mağlubiyetlerimiz hemen her alanda devam etmiştir. Osmanlının yıkılışına doğru devleti ve milleti kurtarmak için birtakım fikir akımları oluşmuştur. Bunlar Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Türk Edebiyatında Mesnevi ve Hamse

Mesnevi türü, İslamiyetin kabulünden sonra edebiyatımızda girmiştir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig isimli eseri Türk edebiyatının ilk mesnevisidir. Tanzimat döneminden sonra bu türde eser verilmemiştir. Son mesnevi şairi İzzet Molla’dır. Edebiyatımızda mesnevi türünde eser veren […]