Ders Notları

Tutanak

Tutanağın Genel Özellikleri Bir işin, olayın ve durumun belli bir düzen ve kural çerçevesinde kayıt altına alınarak ilgili kişilerce imzalanmasına, tutanak tutma, hazırlanan belgeye de “tutanak” denir. Eskiden zabıt, zabıtname, mazbata gibi adlarla anılan tutanaklar, […]