Soru Bankası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test

1) İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yabancı dillerin etkisinde, ağır bir dil kullanılmıştır. B) Şiirler hece ölçüsüyle ve dörtlükler şeklinde söylenmiştir. C) Daha çok; kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve […]

islamiyet öncesi türk edebiyatı
Ders Notları

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Başlangıcı tam olarak bilinmeyen, çok eski zamanlarda başlayıp Türklerin İslamiyet’i kabulüne kadar geçen döneme İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı adı verilir. Genellikle göçebe kültürün etkisi altındaki Türkler, bu dönemde genellikle sözlü ürünler vermişlerdir. Ancak 8. yüzyıl […]