Yazar

Asaf Hâlet Çelebi

27 Aralık 1907’de İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı “Mehmet Ali Asaf”tır. Galatasaray Lisesi’nde 8 yıl eğitim gördü. Dini ve tasavvufi edebiyatla yakından ilgilenen babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede ile Rauf Yekta […]