kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Aruz Ölçüsüyle Yazılan Halk Şiirleri

Halk şiiri anlayışında çok büyük oranda hece ölçüsü kullanılmasına rağmen aruz ölçüsüyle yazılan halk şiirleri de mevcuttur. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının daha ilk asırlarından itibaren aruz ölçüsü edebiyatımıza girmiştir. Her ne kadar halk şiirinde […]