Tiyatro Terimleri Boşluk Doldurma

Sizler için hazırladığımız tiyatro terimleri boşluk doldurma uygulamasını çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Bkz: Tiyatro Terimleri

Aşağıdaki terimleri uygun olan boşluklara yerleştiriniz.

Doğaçlama, Feeri, Skeç, Vodvil, Fars, Suflör, Mizansen, Tirad, Jest, Kulis, Figüran, Sahne, Mimik, Dramatik örgü, Kabare, Replik, Dekor, Monolog

a) Sanat yönü zayıf olan, kaba şakalara, esprilere dayalı olan komedi.

…………………….

b) Bir konuyu en can alıcı yanlarıyla veren, genellikle güncel olaylara ve aile sorunlarına değinen ve bir nükte ile biten kısa güldürü.

…………………….

c) Masalların tiyatro sahnesinde canlandırılmasından doğan, cin ve peri gibi karakterlerin de yer aldığı tiyatro türü.

…………………….

d) Tiyatro eserlerinde bir oyuncunun tek başına konuşması.

…………………….

e) Oyunda, konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerden her biri.

…………………….

f) Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyaların tümü.

…………………….

g) Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketlerinin genel adı.

…………………….

ğ) Tiyatro oyununda kişilerin birbirlerine söyledikleri coşkulu uzun sözler.

…………………….

h) Birbirine çok sıkı bağlarla bağlanmayan çeşitli bölümlerden oluşmuş, eleştiriye dayanan, ezgili oyun.

…………………….

ı) Tiyatroda olayların sıra gözetilerek bir düzen içinde verilmesi.

…………………….

i) Genelde güncel konuları taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro.

…………………….

j) Bir oyunun kalabalık sahnelerini doldurmak için kullanılan, bazen birkaç söz söyleyen, çoğu kez de konuşmayan kişi.

…………………….

k) Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanması.

…………………….

l) Yazılı bir metne bağlı kalmadan içe doğduğu gibi oynama ve konuşma.

…………………….

m) Oyuncuların, oyun sırasında unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi.

…………………….

n) Perde içindeki küçük bölümlerin her birine verilen ad.

…………………….

o) Bir duygu ya da düşüncenin kaş, göz, ağız ve yüz hareketleriyle anlatılması.

…………………….

ö) Tiyatro dekorunun arkasında bulunan kısım, sahne arkası.

…………………….


Tiyatro Terimleri Boşluk Doldurma Cevapları

a) Fars
b) Skeç
c) Feeri
ç) Monolog
d) Replik
e) Dekor
f) Jest
g) Tirad
ğ) Vodvil
h) Dramatik örgü
ı) Kabare
i) Figüran
j) Mizansen
k) Doğaçlama
l) Suflör
m) Sahne
n) Mimik
o) Kulis

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.