Sünbülzâde Vehbî

  • 1718’de Maraş’ta doğmuş, 29 Nisan 1809 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet olup, Maraş’ta ‘Sünbülzadeler’ olarak anılan ailenin bireylerindendir.
  • 18. yüzyıl divan şairlerindendir.
  • Öğrenimini Maraş’ta yapan Vehbi, İstanbul’a geldikten sonra devlet büyüklerine kasideler, tarihler sunarak kendini tanıtmıştır.
  • Kadı olmuş, kadılıktan sonra elçi olarak İran’a gönderilmiştir. Görevi bitince İstanbul’a dönen Sünbülzâde Vehbî, değişik illerde kadılık görevinde bulunmuştur.
  • Devrin ünlü şairlerinden olan divan sahibi Sünbülzade Vehbî şiir dışında başka türlerde de eserler vermiştir. 6 bölümden oluşan manzum divan. 5732 beyitten oluşan dîvana Vehbî “Sünbülistan” denilmesini istemiştir.

Eserleri:

Divan
Tuhfe-i Vehbî:
Lütfiyye-i Vehbî:
Nuhbe-î Vehbî
Şevk-Engiz
Münşeat

 

DİVAN ŞAİRLERİİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.