Sümbülzade Vehbi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Sümbülzade Vehbi Kimdir?

Sümbülzade Vehbi 1718 yılında Maraş’ta doğmuştur. Asıl adı Mehmet olan sanatçı, Sümbülzade ailesinden Raşit Efendi’nin oğludur. Babası, Halep’te şair Seyyid Vehbi’nin yanındayken oğlunun doğum haberini almış, bu yüzden şair, ilerde Vehbi mahlasını kullanmıştır. İlk öğrenimini Maraş’ta görmüş, iyi bir tahsil gördükten sonra İstanbul’a gelerek müderris olmuştur. Daha sonra kadılık görevi ile Rumeli’ye gönderilmiştir. Uzun yıllar Eflak ve Bogdan’da vazifede bulunmuş, Koca Ragıp Paşa tarafından himaye edilmiştir. Sultan III. Mustafa döneminde haceganlık (yazı işleriyle uğraşanların aldığı bir rütbe) verilmiş, I. Abdülhamit döneminde, iyi derecede Farsça bilmesi nedeniyle, İran’a elçi olarak gönderilmiştir. İran dönüşü Bağdat Valisi Ömer Paşa ile araları bozulmuş, Ömer Paşa’nın şikâyeti üzerine idamına karar verilmiştir. Yakın dostlarının padişaha ricası üzerine infazı gerçekleştirilmemiş ancak uzun süre devlette görev alamamıştır. Halil Hamit Paşa’nın sadrazamlık makamına gelmesiyle beraber Sümbülzade Vehbi, yeniden göze girerek Manastır ve Bolu’da kadılık görevlerinde bulunmuştur. III. Selim tarafından da iltifat gören şair, 1809 yılında İstanbul’da romatizma hastalığı nedeniyle vefat etmiştir.

Edebi Kişiliği

  • Sümbülzade Vehbi 18. yüzyıl divan şairlerindendir.
  • Döneminde Reisü’ş Şairan unvanını almış güçlü bir şairdir.
  • Devrin devlet adamlarına kasideler yazmıştır.
  • Şiirleri teknik ve estetik açıdan oldukça başarılıdır, ancak büyük divan şairleri arasında gösterilecek yetenekte bir şair olamamıştır.
  • Şiirlerinde Nedim’i takdir etmiş, ona nazireler yazmıştır.
  • Sümbülzade Vehbi asıl ününü mesnevi türünde yazdığı eserlerle kazanmıştır.

Eserleri

Divan: Türkçe şiirler, Arapça kasideler ve bir adet Farsça divançeden oluşur. 1837 yılında Mısır’da basılmıştır.
Lufiyye: Oğlu Lütfullah’a ve onun şahsiyetinde tüm gençlere nasihat verdiği bir mesnevidir. Nabi’nin Hayriyye’sine bir nazire niteliğindedir.
Tuhfe-i Vehbi: Farsça-Türkçe karışık yazılmış manzum bir sözlüktür. Bu eser, uzun yıllar medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Nuhbe-i Vehbi
Şevk-engiz
Münşeat

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.