Sultan Veled

  • 24 Nisan 1226’da Karaman’da doğmuş, 11 Kasım 1312 tarihinde Konya’da vefat etmiştir.
  • XIII. yüzyıl tasavvuf şairlerindendir.
  • Mevlâna’nın oğlu olan Sultan Veled, Mevlevilik tarikatının esaslarını, âyinlerini bir düzene koymuştur. Bu nedenle Mevlevilik’in asıl kurucusu Sultan Veled’dir.
  • Babasının yanında yetişmiştir. Babasının yerine geçen Hüsameddin Çelebi ölünce şeyhlik makamına geçmiştir.
  • Bütün eserlerinde tasavvufi konuları işlemiştir.
  • Divanında yer alan az sayıda Türkçe gazeller, Anadolu’da Oğuz lehçesiyle yazılmış ilk şiirler oldukları için önemlidir.
  • Farsça yazılmış Divanı ve Mesnevileri vardır.

Eserleri:
Divan
İbtidâ-Nâme
Rebâbnâme
İntihanâme
Maârif

 

DİVAN ŞAİRLERİİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.