Sözcükte Yapı Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Büyük salondaki sergiye pek ilgi gösterilmiyor.
B) Kolumdaki sargıyı artık değiştirmeliyiz.
C) Arada bir arkadaşlarla dertleşmek için toplanırız.
D) Dört yıl yurdundan uzakta, sürgün yaşadı.
E) Her yıl birkaç yolcu uçağı kaçırılıyor.

2) Tilkinin dönüp geleceği yer, kürkçü dükkânıdır.
Bu atasözünde, aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük
B) Tamlayan eki
C) Gövde durumunda sözcük
D) Türemiş fiil
E) Birden çok türemiş sözcük

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lik” eki almış sözcük, nitelik belirtme göreviyle kullanılmıştır?
A) Sizi aydınlık bir gelecek bekliyor.
B) Aralarındaki soğukluğun sürmesinde hepimizin de rolü var.
C) Size duyduğum yakınlık sebepsiz değilmiş.
D) Güzel dostluklar, kavgalarla başlarmış.
E) Kömürlük için ayrılan yerleri, kapıcı dairesi yapmışlar.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük basit yapılıdır?
A) Her sonbahar binamızın bacasını temizletiyoruz.
B) Bu özellik İngilizce’de de varmış.
C) İki gün boyunca hep batıya gittik.
D) Kimileri kimliklerini toplumun kriterlerine göre biçimlendiriyor.
E) Böyle bir gençlik kendi değerlerini nasıl oluşturur?

Yapım eki, eklendiği sözcüğün anlamını, kimi zaman da türünü değiştirir.
5) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, aldığı yapım eki nedeniyle tür değişikliğine uğramıştır?
A) Bu şirin kasaba, her geçen yıl biraz daha gelişiyordu.
B) Sergide, genç ressamların da çalışmaları vardı.
C) Kış bitmeden, şehre ulaşan bütün yollar bozulmuştu.
D) Komşumuzun küçük kızı Başak, okula başlayacak.
E) Gelecek hafta onlar da yazlığa gidecekler.

I. Gelecek yılı düşünüyorsan, bu yılı iyi kullan!
II. Gözleri beni her zaman etkilemiştir.
III. Çiçekleri yeni sulamıştım.
IV. En etkili şiirleri eski ozanlar yazmış.
V. Programa, konukları çağırarak başladılar.
6) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik eki almıştır?
A) I
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

I. Nasıl bekledim o gün güneşin doğmasını
II. Geceyi bir dizenin gizinde geçirmek
III Şu şairler sevenlerden çok beter
IV. Kullanılmış uyakları yollamak için
V. Kapıma gelecek postacıları
7) Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde, altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?
A) I B) II C) III    D) IV.    E) V.

8) Kimi birleşik sözcükler bir isim ve bir fiilin birleşmesi yoluyla oluşur. Bu tür birleşik sözcükler cümle niteliğindedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir birleşik sözcük kullanılmıştır?
A) İmambayıldı bir patlıcan yemeğidir.
B) Karadeniz, doğası en sert bölgemizdir.
C) Son yıllarda ulaşım için demiryolunu tercih ediyorum.
D) Bahçedeki karanlığı ateşböcekleri aydınlatıyordu.
E) Boşboğazlık etmene ne gerek vardı anlayamadım.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük, diğerlerinden farklı biçimde kurulmuştur?
A) Belediye, İmar Yasası gereğince gecekonduları yıkıyor.
B) Lületaşı bu şehrin başlıca gelir kaynağıdır.
C) Karşı yamaçta atkestaneleri görünüyor.
D) Yeni taşındıkları ev demiryolunun yakınındaydı.
E) Avludan girer girmez baygın bir hanımeli kokusu karşılar sizi.

10) Fadime halam babamdan birkaç yaş büyüktü. Köyümüzde Serçe ya da Küçük Hoca dediğimiz Hafız Mehmet’le evlenmişti. Babaanneme en çok benzeyen kızlarından biriydi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İyelik eki almış sözcük
B) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük
C) Birleşik sözcük
D) Basit yapılı sözcük
E) Gövdeden türemiş fiil

11) (I) Kasabanın epey (II) dışında olan bu konağa sarp (III) kayaların, derelerin yanından (IV) kıvrılarak uzayan bir (V) patikadan ulaşılıyor.
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi “türemiş” yapılıdır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

12) Birleşik sözcüklerin bir kısmı, belirtisiz ad tamlamasının birleştirilmesiyle kurulur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir birleşik sözcük kullanılmıştır?
A) Senin gibi pisboğaz birine hiç rastlamadım.
B) Arkadaşlarla bütün gece kaptıkaçtı oynadık.
C) Bu duraktan Dikimevi otobüsü geçer mi?
D) Bahçedeki ağaç adeta sivrisinek üretiyordu.
E) Askerler harıl harıl roketatar rampası hazırlıyordu.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilden türemiş bir isim vardır?
A) Öğrenciler disiplinden her zaman nefret etmişlerdir.
B) Bazı insanlar mutluluğu bilmezler.
C) İdeallerine bu şekilde asla ulaşamazsın.
D) İnsanların mutsuzluğunun temel nedeni zamansız özgüven kaybıdır.
E) Kızım küçücük elleriyle ellerimden tutmuştu.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir fiil vardır?
A) Kadın amansız bir hastalığa yakalanmıştı.
B) Öğrenciler yeni aldıkları topu hemen patlatmışlardı.
C) Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar.
D) Annem birbirinden güzel yemekler pişirmişti.
E) Güneşin ışıltısı kendisini yeni yeni hissettiriyordu.

15) Duvardan yere saplanır gibi sarkan bu dalların uçları toprağa erişince kök salıyormuş.
Bu cümlede, türemiş yapılı kaç sözcük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 

Cevap Anahtarı

 1. C
 2. D
 3. A
 4. A
 5. B
 6. B
 7. D
 8. A
 9. A
 10. E
 11. D
 12. C
 13. A
 14. A
 15. C