Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sözcük, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, dilin en küçük parçasıdır. Farklı sözcük türleri mevcuttur. Sözcükler cümle içinde değişik anlam ve görevler kazanır. Toplum hayatını şöyle bir düşündüğümüzde herkesin bir görevinin olduğunu görürüz. Herkesin bir değil birden çok görevi de olabilir. Örneğin ben, hayatımda oğlum olduğu için bir baba, babama karşı bir evlat, vergimi öderken bir vatandaş, oyumu kullanırken bir seçmen, burada size bir şeyler anlatırken bir öğretmenim. Gördüğünüz gibi toplum içindeki fonksiyonlarıma göre adlandırıldım.

Birbiri yerine kullanıldığında cümlenin yapısını değiştirmeden anlamını değiştirebilen sözcüklere “aynı türden sözcükler” denir.

Dilimizdeki sözcükleri iki ana gruba ayırmaktayız. Türkçe’de yer alan sözcük türleri şunlardır:

1. Ad ve Ad Soylu Sözcükler

2. Fiil Soylu Sözcükler

Şimdi bir sözcüğün cümle içinde nasıl farklı anlamlar kazanabileceğine bir göz atalım:

⇒ Mehmet Bey, yalnız bir adamdı. (sıfat)
⇒ Şairler yalnız yaşamayı tercih ederler. (zarf)
⇒ Bu soruyu yalnız iki öğrenci çözebildi (edat)
⇒ Oraya gelirim yalnız bir şartım var. (bağlaç)

İsim ile Fiil arasındaki farklar nelerdir?

İsimler, varlık veya kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise iş, oluş, hareket bildirir.

Bir sözcüğün isim mi fiil mi olduğunu anlamak için şu yollara başvurulur:

  • “-mak, -mek” mastar ekleri geetirirlir.
  • “-ma, -me” olumsuzluk eki getirilir.
  • “-yor” eki getirilir.

Bu ekleri alabilen sözcükler fiil, alamayanlar ise isim soyludur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.