Şiir İncelemesi: Orhan Seyfi Orhon-Düşünce

Orhan Seyfi Orhon’un “Düşünce” isimli şiiri, edebiyatımızın önemli lirik şiir örneklerindendir. Bu yazımızda Orhan Seyfi Orhon-Düşünce şiirini sizler için inceledik.

Yıllar var ben onu hiç unutmadım
O beni sorar mı, hatırlar mı ki?
Büsbütün silinip gitti mi adım?
Gönlünün vefası bu kadar mı ki?

Döktüğü yaşları kurutmuş mudur?
Kendini aldatıp avutmuş mudur?
Vaadini tutmuş mu unutmuş mudur?
Şimdi başkasına meyli var mı ki?

Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor
Kimlerin kalbini aşkı dağlıyor?
Acep kederli mi yas mı bağlıyor?
Yoksa eskisinden bahtiyar mı ki?

A) Ahenk Unsurları

a) Nazım Birimi: Bu şiiri oluşturan bölümler dörder dize olarak kümelenmiştir. Bu nedenle şiirin nazım birimi dörtlüktür.

b) Ölçü: Bu şiirde 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

c) Kafiye şeması: Birinci dörtlükte çapraz kafiye diğer dörtlüklerde ise düz kafiye kullanılmıştır.

-a -b -a -b

-c -c -c -b

-d -d -d -b

d) Redif ve Kafiye: Orhan Seyfi Orhon’un “Düşünce” şiirinin redif ve kafiyesi aşağıda incelenmiştir.

I. Dörtlük

“-unutmadım”, -adım” bu sözcüklerde redif yoktur. Dört ses benzerliği nedeniyle zengin kafiye vardır.

II. Dörtlük

“-unutmuş mudur”, “-avutmuş mudur” bu sözcüklerde “-muş mudur” kısımları rediftir. Geri kalan kısımdaki “ut” sesleri iki ses benzerliğinden kaynaklı tam kafiye örneğidir.

III. Dörtlük

“-ağlıyor”, “-dağlıyor”, “-bağlıyor” bu sözcüklerde ise “yor” kısmı redif örneğidir. Rediften sonraki “ağlı” sesleri dört ses benzerliği nedeniyle zengin kafiye örneğidir.

Şiirin tüm dörtlüklerine yayılmış olan “-hatırlar mı ki”, “-kadar mı ki”, “-var mı ki”, “-bahtiyar mı ki” kısımlarında ise “mı ki” sesleri rediftir. Geri kalan kısımda yer alan “ar” sesi iki ses benzerliği nedeniyle tam kafiye örneğidir.

B) Tema ve Konu

Bu şiirin teması ayrılık, konusu ise ayrılıktan duyulan özlemdir.

C) Zihniyet

Orhan Seyfi Orhon, Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. Şair, Türk halk şiirinden ciddi biçimde etkilenmiştir. “Düşünce” bir modern şiir örneğidir. Ancak hem sade söyleyişi hem de hece ölçüsü kullanılması bakımından halk şiirimizin tesiri altında yazılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.