Şiir Bilgisi Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

Baş koymuşum Türkiye’min yoluna
Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm
Asırlardır, kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m
Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Emine’m
Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye’m
1) Bu şiirde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıla hasreti
B) Yurt sevgisi
C) Yaşama sevinci
D) Özlem
E) Doğa

2) Yiğitlik, kahramanlık, savaş gibi konuları coşkulu bir anlatımla işleyen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral
B) Dramatik
C) Epik
D) Satirik
E) Lirik

Yunus durur benim adım
Gün geldikçe artar odum
iki cihanda maksudum
Bana seni gerek, seni
3) Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk-tekke şiir geleneğinin etkisi görülmektedir.
B) Bir “ilahi’den alınmıştır.
C) Sade bir dil kullanılmıştır.
D) Aruzla yazılmıştır.
E) Allah aşkını anlatmaktadır.

Açmadan solar güller benim bahçemde hâlâ
Gonca gonca filizler dönerler kurur dala
Yoksa mevsim bahçemde hep hazan mı kalacak
İçime yaşam boyu hep hüzün mü dolacak
4) Bu şiirde hâkim olan duygu ve düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi
B) Karamsarlık
C) Yalnızlık
D) Zaman
E) Geçmişe özlem

5) Öğretici nitelikteki şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Epik
D) Satirik
E) Didaktik

Yaz gelince yazı yaban yurt olur
Ak sürüye kara koyun kurt olur
Sevip sevip ayrılması dert olur
Felek beni nazlı yârdan ayırdı
6) Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Pastoral
B) Lirik
C) Epik
D) Satirik
E) Dramatik

7) Türk edebiyatında Batılı anlamdaki manzum hikâyeleri ilk kez ortaya koyan edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Servet-i Fünuncular
C) Fecr-i Aticiler
D) Beş Hececiler
E) Garipçiler

8) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki manzum hikâye örneklerinden biri değildir?
A) Küfe
C) Han Duvarları
B) Ala Geyik
D) İstiklal Marşı
E) Hasta

9) Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha sınırlıdır?
A) Ağacın biri bulvarda ölüyordu / Şehrin camları kaygısız gülüyordu
B) Elimden tut yoksa düşeceğim / Yoksa bir bir yıldızlar düşecek
C) Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr / Işıksız ruhumu sallar da durur
D) Sana ne olmuş Rosa, bir derde tutulmuşsun / Bir ekmek kadar aziz fikirler böyle pişti
E) Bir gemi beni Afrika’ya götürecek / ismi bilmiyorum ne olacak

I. içinden tanı
II. dinle bir yaylada
III. arkadaş, yurdunu
IV. garip çobanı
10) Yukarıdaki sözlerle uyak düzeni “aa” olacak şekilde iki dize oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A) II-III-I-IV
B) IV-III-I-II
C) I-III-IV-II
D) III-I-II-IV
E) III-IV-I-II

Karışan saatler içinde hatırana
Bazı sabahlarla ikindiler yan yana
Değişik gülleri sanki tek bir baharın
Bâkir hülyasıyla beyaz ve ürkek yarın

11) Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.           B) Redif yoktur.
C) Uyak düzeni aaab’dir.                   D) Konusuna göre lirik şiirdir.
E) Zengin kafiye vardır

Rüzgâr gökte bir gezinti
Üşürüz her akşam vakti
Ne sıcak vücutlar gitti
Toprağı ısıtmak için
12) Bu şiirin son iki dizesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Hüsnütalil
C) Kinaye
D) Telmih
E) Teşbih

İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
13) Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare – tezat
B) Teşbih – mübalağa
C) Kinaye – tevriye
D) Hüsnütalil – teşbih
E) Mecaz-ı mürsel – telmih

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmaya çoban çeşmesi

Yukarıdaki dizelerde Faruk Nafiz, bir aşk öyküsü olan “Ferhat ile Şirin’i anımsatmaktadır. Bu söz sanatına ……. denir.
14) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) tecahülüarif
B) teşhis
C) hüsnütalil
D) telmih
E) tevriye

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

15) Yunus Emre’ye ait bu dörtlüğe göre şair hakkında aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde ölçü ve uyaktan yararlanmıştır.
B) Yapmacıksız bir söyleyişi vardır.
C) Yer yer yabancı sözcükler kullanmıştır.
D) Lirik tarzda şiirler yazmıştır.
E) Tasavvufi bir anlayış hâkimdir.

Cevap Anahtarı

 1. B
 2. C
 3. D
 4. B
 5. D
 6. B
 7. B
 8. D
 9. E
 10. D
 11. C
 12. B
 13. A
 14. D
 15. C

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.