Seyyid Vehbi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Asıl adı Hüseyin olan Seyyid Vehbi, 1674 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, İmamzade’nin Kethüdası Hacı Ahmet Efendi’dir. Anne tarafından seyyid olduğu için Seyyid Vehbi adıyla tanınır. İyi bir medrese eğitimi almıştır.  Dönemin edebi ve politik açıdan önemli isimlerinden biri olan Mirzazade Ahmet Neyli Efendi’den dersler almış, Kazasker Abdülbaki Arif Efendi’den hat sanatını öğrenmiştir. Padişah III. Ahmet’in ve Damat İbrahim Paşa’nın takdirini kazanmış, daha sonra müderrislik kadılık görevlerinde bulunmuştur. 1736 senesinde Halep’teki görevinden sonra hacca gitmiş, hac dönüşü İstanbul’da vefat etmiştir.

Edebi Kişiliği

  • 18. yüzyıl divan şairlerindendir.
  • Lale Devri’nin önemli sanat adamları arasındadır. Devrin özellikleri Seyyid Vehbi’nin şiirlerinde kendini gösterir. Şuh, nüktedan bir şairdir.
  • Şiirlerinde yaşadığı çevreyi ve dönemi okuyucularına aktarmıştır.
  • III. Ahmet’in şehzadelerinin sünnet düğünü dolayısıyla kaleme aldığı Surname-i Vehbi isimli eseri ile ünlenmiştir.
  • Sümbülzade Vehbi ile karıştırılmaması için edebiyat tarihçileri ona Vehbi-i Kadim adını vermiştir.
  • Nabi ve Nedim’in şiirlerinden etkilenmiştir.
  • Fuzuli, Neyli gibi önemli divan şairlerine nazireler yazmıştır.

Eserleri

Divan
Surname-i Vehbi
Sulhiyye (Pasarofça Antlaşması üzerine yazılmıştır)
Hadis-i Erbain

Not: Seyyid Vehbi’nin bir de Leyla ile Mecnun yazdığı bilinmektedir. Ancak bugün elimizde bu eserin herhangi bir nüshası yoktur.