Servet-i Fünun Romanı

 • Servet-i Fünun romanı tıpkı öyküde olduğu gibi Tanzimat’a göre daha olgun örneklerle ortaya çıktı.
 • Bu dönemin önde gelen kişisi Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Onu Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve Saffeti Ziya takip eder.
 • Bu dönem romanında olaylar gerçeklerden kaçış, hayal-hakikat çatışması, aşk, aile hayatı çerçevesinde kurgulanır.
 • Olay örgüsü kişiler arası çatışma ve kişinin kendi içindeki çatışma ile biçimlenir. Olaylar, gerçek hayatta olmuş veya olması mümkün olaylardır.
 • Kahramanlar aydın çevreden seçilmiştir. Yüksek zümreden birileridir. İstanbul’da Boğaziçi çevresinde yaşarlar, iyi eğitimli, Batılı yaşama sahip, zengin çevresi olan kişilerdir. Bu özellikler aynı zamanda romanı yazan yazarların da özellikleridir.
 • Romanlar II. Abdülhamit baskısının altında yazıldığı için mekân daha çok kapalı mekânlardır. Bu mekânlar kahramanların psikolojik özelliklerini yansıtır bir biçimde betimlenmiştir.
 • Servet-i Fünuncular şiirde olduğu gibi romanda da bireysel temaları işlediler. Bireyin iç çatışmaları, hastalıklı aşklar, hayal-gerçek çatışmaları, gerçeklerden kaçış temaları öne çıkmıştır.
 • Roman dili konuşma dilinden uzaktır. Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalarla doludur. Fransız cümle yapısının özellikleri görülür.
 • Dil, üslup, mekân ve kişi betimlemelerinde çok süslüdür.
 • Romanda Tanzimat döneminde görülen aksaklıklar, üslup bozuklukları, acemilikler artık görülmez.
 • Olay örgüsü ve konuşma akışları ustacadır.
 • Yazarlar romanlarda kişiliklerini saklamışlar, realizm ve natüralizmin ilkelerine uygun olarak nesnel davranmışlardır.
 • Devrik cümleler, eksiltili cümleler çokça kullanılmıştır.
 • Ara cümlelere yer vermişler, cümle içinde ve bağlacını, “ah, oh” gibi ünlemleri çokça kullanmışlardır. Sıfatlar isimlerin önüne değil arkasına sıralanmıştır.
 • Fiillerde kipleri değiştirerek monotonluğu kırmaya çalışmışlardır.
 • Romanlara bakıldığında ayrıntılı bir gözlem yeteneğinin olduğu göze çarpar. Bunda sanatçıların realist veya natüralist dikkatleri rol oynamıştır.

  YAZARLAR VE ROMANLARI

  Halit Ziya Uşaklıgil: Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Nesl-i Ahir
  Mehmet Rauf: Eylül(ilk psikolojik roman), Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Define, Son Yıldız, Ceriha, Kan Damlası, Halas, Yara
  Hüseyin Cahit Yalçın: Nadide, Hayal İçinde
  Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Gönül Hanımİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.