Servet-i Fünun ile Tanzimat Edebiyatı farkları

Servet-i Fünun ile Tanzimat edebiyatının farkları şunlardır:

  • Tanzimat sanatçıları Divan şiiri zihniyetiyle yetişmişlerdir. Bu nedenle her ne kadar divan şiirini eleştirseler de tam manasıyla ondan kopamamışlar, eski edebiyatın nazım biçimlerini kullanmaya devam etmişlerdir. Servet-i Fünuncular ise divan edebiyatı nazım biçimlerini tamamen terk etmişler; sone, terza-rima, triyole gibi batı edebiyatından doğan biçimlerle şiirler yazmışlardır. Divan şiirinden kalan tek biçim olan müstezatı da serbestleştirmişlerdir.
  • Özellikle Tanzimat’ın ilk döneminde sanat toplumu eğitmede bir araç olarak kullanılmıştır. Şiire “hürriyet, vatan, millet” gibi yeni temalar girer. Toplumsal konular işlenir. Servet-i Fünûn edebiyatı tam anlamıyla bireysel bir anlayışa sahiptir. Sanatçılar toplumsal konulardan uzak durmuş, “aşk, ölüm, doğa” gibi bireysel temaları işlemişlerdir.
  • Tanzimat dönemi sanatçıları dilin sadeleşmesi gerektiğini düşünmüşler ancak bunun için kayda değer bir şey yapmamışlardır. Servet-i Fünun döneminde sanatçıların, dili sadeleştirme adına herhangi bir düşünceleri olmadığı gibi Arapça, Farsça sözcükler bu dönemde daha da çok kullanılmıştır. Ayrıca Fransızca dilinden yapılan çeviriler neticesinde Türkçe’nin gramer yapısıyla da oynamışlardır.
  • Tanzimat edebiyatında tiyatroya büyük önem verilmiştir. Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan önemli oyunlara imza atmışlardır.
  • Servet-i Fünuncular ise tiyatronun üstünde çok durmamışlardır. Az sayıda eser yazılmış bunlar da çok başarılı olamamıştır.
  • Tanzimat döneminde önceleri çeviri yoluyla edebiyatımıza giren roman ve hikâye türünde ilerleyen yıllarda telif eserler verilmiştir. Şemsettin Sami ile başlayan Türk romancılığı bu dönemde emekleme aşamasını geçirmiştir. İyi niyetli yazılan eserler teknik açıdan oldukça kusurludur. Servet-i Fünun ile birlikte Türk romanı teknik açıdan kusursuz eserlerle tanışmıştır. Bu dönemde hikâye ve roman gözle görülür biçimde gelişmiştir.
  • Tanzimat romanlarında görücü usulüyle evlilik, esaret, yanlış batılılaşma gibi konular işlenmiştir. Servet-i Fünun döneminde aşk, karamsarlık, hayal-hakikat çatışması en çok işlenen temalardır.
  • Tanzimat romanında kadın tipler, hayatın dışına atılmış, kadın hassasiyetine ve ruhuna inilmemiştir. Servet-i Fünun’la birlikte kadın teması ağırlık kazanmıştır. Tanzimat’ta odalık, cariye, halayık olarak karşımıza çıkan kadınlar artık bir karakterdir.
  • Tanzimat sanatçıları ağırlıklı olarak klasisizm ve romantizm etkisindedir. Servet-i Fünun’da Realizm, Natüralizm, sembolizm ve parnasizm akımları görülür.
  • İki dönemde de şiirde aruz ölçüsü tercih edilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.