Servet-i Fünun – Boşluk Doldurma

Bilgisine güvenenler için online test

Servet-i Fünun testi için tıklayınız.
Servet-i Fünun bulmaca için tıklayınız.

 1. Servet-i Fünun topluluğu ……………… adıyla da anılmaktadır.
 2. Servet-i Fünun’cular …………….. ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
 3. Cenap Şahabettin’in ……………..ve …………….. olmak üzere iki tiyatro eseri vardır.
 4. Servet-i Fünuncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok …………….. konular üzerinde durmuşlardır.
 5. Servet-i Fünun döneminde ……………..için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 6. Servet-i Fünun şairleri “şiirde gerçekçilik” denen …………….. akımından etkilenmişler, ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır.
 7. Servet-i Fünun döneminde “ …………….. şiir” türünün ilk örnekleri verilmiştir.
 8. Tevfik Fikret çocuklar için yazdığı …………….. adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
 9. Realizmin ve natüralizmin etkisinde olan …………….. “Siyah inciler, Genç Kız Kalbi, Pençe…” adlı eserleri keleme almıştır.
 10. Tevfik Fikret’in “Rübab-ı Şikeste” adlı eseri …………….. türünde kaleme almıştır.
 11. ……………..Servet-i Fünun edebiyatının siyasal yönü olan tek yazarıdır. Eleştirileriyle tanınan bu sanatçımızın “Hayat- ı Muhayyel” adlı öyküsü vardır.
 12. Hüseyin Cahit Yalçın’ın Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olan …………….. adlı makalesidir.
 13. Servet-i Fünun sanatçıları dönemin siyasi baskılarından dolayı sanat …………….. görüşüyle hareket etmişlerdir.
 14. Servet-i Fünun döneminde oldukça …………….. bir dil kullanılmıştır.
 15. Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanı edebiyatımızda …………….. roman türünün ilk örneğidir.
 16. Servet-i Fünuncular nazmı …………….. yaklaştırmışlardır.
 17. Cenap Şahabettin şiirlerini …………….. adlı şiir kitabında toplamıştır.
 18. Tevfik Fikret …………….. adlı şiirinde İstanbul’dan nefretle bahseder ve bu şiiri büyük bir yankı uyandırır.
 19. Halit Ziya’nın “Kırk Yıl, Saray ve Ötesi” adlı eserleri …………….. türünde yazılmıştır.
 20. Servet-i Fünun romancıları ……………..akımının etkisiyle eserlerinde “gözleme” önem vermişler ve betimlemeleri “gerçeğe” uygun olarak yapmışlardır.
 21. Sanat hayatının ilk dönemlerinde parnasizmin etkisinde kalan …………….. daha sonraları sembolizmin güçlü temsilcilerinden biri olmuştur. Şiirlerinde nükteye, sanatlı söyleyişlere ve söz oyunlarına sıkça yer vermiştir. Şairin ayrıca makalelerini topladığı “Evrak-ı Eyyam” adlı bir eseri vardır.
 22. Servet-i Fünun döneminde siyasi baskı nedeniyle ……………..türü sönük kalmıştır.
 23. Aşkın ikinci plana atıldığı …………….. romanında toplumsal hayata yer verilmiş olması yapıtın en önemli özelliğidir. Ahmet Cemil bu romanda yalnız iç dünyasıyla değil bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle de verilmiştir.
 24. Daha çok şiirleriyle tanınan Cenap Şahabettin ……………..şiirinde karın yağışını adeta hissettirmektedir okura.
 25. Servet-i Fünun döneminde kullanılan nazım şekilleri şunlardır: …………….. , …………….. , …………….. , ……………..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.