Servetifünûn Boşluk Doldurma

Sevgili öğrenciler, sizler için hazırladığımız Servetifünûn boşluk doldurma etkinliği ile bilgilerinizi ölçebilirsiniz. Dilerseniz Servetifünûnla ilgili online testimizi de çözebilirsiniz.

SORULAR

 • Servetifünûn topluluğu ……………… adıyla da anılmaktadır.
 • Servetifünûncular …………….. ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
 • Cenap Şahabettin’in ……………..ve …………….. olmak üzere iki tiyatro eseri vardır.
 • Servetifünûncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok …………….. konular üzerinde durmuşlardır.
 • Servetifünûn Dönemi’nde ……………..için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 • Servetifünûn şairleri “şiirde gerçekçilik” denen …………….. akımından etkilenmişler, ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır.
 • Servetifünûn Dönemi’nde “ …………….. şiir” türünün ilk örnekleri verilmiştir.
 • Tevfik Fikret çocuklar için yazdığı …………….. adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
 • Realizmin ve natüralizmin etkisinde olan …………….. “Siyah inciler, Genç Kız Kalbi, Pençe…” adlı eserleri keleme almıştır.
 • Tevfik Fikret’in “Rübab-ı Şikeste” adlı eseri …………….. türünde kaleme almıştır.
 • ……………..Servetifünûn edebiyatının siyasal yönü olan tek yazarıdır. Eleştirileriyle tanınan bu sanatçımızın “Hayat- ı Muhayyel” adlı öyküsü vardır.
 • Hüseyin Cahit Yalçın’ın Servetifünûn dergisinin kapanmasına sebep olan …………….. adlı makalesidir.
 • Servetifünûn sanatçıları dönemin siyasi baskılarından dolayı sanat …………….. görüşüyle hareket etmişlerdir.
 • Servetifünûn Dönemi’nde oldukça …………….. bir dil kullanılmıştır.
 • Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanı edebiyatımızda …………….. roman türünün ilk örneğidir.
 • Servetifünûncular nazmı …………….. yaklaştırmışlardır.
 • Cenap Şahabettin şiirlerini …………….. adlı şiir kitabında toplamıştır.
 • Tevfik Fikret …………….. adlı şiirinde İstanbul’dan nefretle bahseder ve bu şiiri büyük bir yankı uyandırır.
 • Halit Ziya’nın “Kırk Yıl, Saray ve Ötesi” adlı eserleri …………….. türünde yazılmıştır.
 • Servetifünûn romancıları ……………..akımının etkisiyle eserlerinde “gözleme” önem vermişler ve betimlemeleri “gerçeğe” uygun olarak yapmışlardır.
 • Sanat hayatının ilk dönemlerinde parnasizm etkisinde kalan …………….. daha sonraları sembolizmin güçlü temsilcilerinden biri olmuştur. Şiirlerinde nükteye, sanatlı söyleyişlere ve söz oyunlarına sıkça yer vermiştir. Şairin ayrıca makalelerini topladığı “Evrak-ı Eyyam” adlı bir eseri vardır.
 • Servetifünûn Dönemi’nde siyasi baskı nedeniyle …………….. türü sönük kalmıştır.
 • Aşkın ikinci plana atıldığı …………….. romanında toplumsal hayata yer verilmiş olması yapıtın en önemli özelliğidir. Ahmet Cemil bu romanda yalnız iç dünyasıyla değil bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle de verilmiştir.
 • Daha çok şiirleriyle tanınan Cenap Şahabettin ……………..şiirinde karın yağışını adeta hissettirmektedir okura.
 • Servetifünûn Dönemi’nde kullanılan nazım şekilleri şunlardır: …………….. , …………….. , …………….. , ……………..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.