Sembolizm (Simgecilik) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Sembolizm (simgecilik) 19. yüzyıl’ın sonlarında Fransa’da, parnasizme tepki olarak doğmuş daha sonra bütün Avrupa’ya yayılmış bir edebi akımdır. Sembolizm’in etkili olmasında Almanlara yenilen Fransızların içinde bulunduğu karamsarlıkla Alman filozofu Schopenhauer’in genç kuşak üzerinde etkili olmuş olan Dünya bir tasavvurdan ibarettir düşüncesi etkili olmuştur. Sembolizmin teorisini Mallarme ortaya koymuş, ilkelerini ise  akımın öncüsü Baudelaire, Kötülük Çiçekleri adlı şiir kitabında uygulamıştır.

Sembolizm Akımının Genel Özellikleri

 • Sembolistlere göre, dış dünyada gördüğümüz ve duyularımızla algıladığımız nesneler birer dış görüntüden ibarettir. Asıl gerçek bu görüntünün arkasında gizlidir. Gerçeği olduğu gibi anlatma imkânı yoktur. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil, değiştirerek bize ulaştırır. O hâlde şiir, salt gerçeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı izlenimi yansıtmalıdır.
 • Parnasyenlerin şiirden attığı duygu ve hayali şiire yeniden getirmişlerdir.
 • Şiir, anlaşılmak için değil, duyulmak ve hissedilmek içindir.
 • Şiirde anlam ikinci plana atılmış, güzellik anlam açıklığında değil, kapalılığında aranmıştır.
 • Sembolistler; bilgi vermeyi, açık ve anlaşılır olmayı değil, telkin etmeyi, farklı çağrışımlar yaratmayı amaç edinmiştir.
 • Sembolistlere göre gerçek şiir, her okuyucu tarafından farklı yorumlanabilendir.
 • Şairler, duygularını mecaz, imge ve sembollerle ifade etmişlerdir.
 • Şiiri müziğe yaklaştırarak, müzikle iç ahengi yakalamaya çalışmışlardır.
 • Sembolistler; kızıl akşamları, mehtabı, alacakaranlığı, sararan yaprakları, durgun suları, hüzün veren renkleri şiirlerine dekor olarak seçmişlerdir.
 • “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla şiir yazmışlardır.
 • Sembolistler, serbest şiire düşkündürler. Çünkü sembollerle gelen müzikal yapı kendi bestesini kendi istediği gibi ancak serbest şiirde verebilir.

Sembolizm Akımının Temsilcileri

Sembolizmin Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri
Verlaine
Rimbaud
Baudelaire
Mallarme
Edgar Allan Poe
Paul Valery
Sembolizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri
Ahmet Haşim
Cenap Şahabettin,
Ahmet Muhip Dıranas
Cahit Sıtkı Tarancı
Ahmet Hamdi Tanpınarİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.