Sayıların Yazımı, Sayılar Nasıl Yazılır?

Yazım yanlışları konusunda en çok kafa karıştıran bölümlerden birini sayıların yazımı oluşturmaktadır. Bu makalemizde “sayılar nasıl yazılır”, “sayıların yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? sorularına örneklerle açıklama getirdik.

Bkz: Noktalama İşaretleri | Online Test

Sayıların Yazımı ile İlgili Kurallar

  • Sayılar metin içerisinde yazıyla belirtilir.

→ Bu topraklarda bin yıldan beri hüküm sürüyoruz.
→ Lise arkadaşlarımla üç ayda bir toplanıyoruz.
→ Üniversite sınavına hazırlanırken her gün en az yüz soru çözüyordum.
→ Kardeşim bu sene üçüncü sınıfa gidecek.

  • Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

→ Dev maç saat 17.30‘da başlayacak.
1.500.000 lira karşılığında bu evi alabilirsiniz.
150 kilometre sonra Antalya’ya ulaşmış olacağız.
→ Bu şehirde 1.250.000 kişi yaşıyor.
→ Ankete katılanların %25’i bu karardan memnun olduğunu söyledi.  • Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.

→ Sınıfımız on beş öğrenciden oluşuyor.
→ Mutfak alışverişimiz tam üç yüz altmış beş lira tuttu.

  • Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.

→ Ulu Önder’i saat dokuzu beş geçe kaybettik.
→ Dizinin ilk bölümü saat yediye çeyrek kala yayımlanacak.
→ Tanıma geldiğinde saat tam sekizi on dakika üç saniye geçiyordu.
→ Daha geç saatte buluşalım. Mesela saat onda.

  • Para ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır.

→ 650,35 (altıyüzelliTL, otuzbeşKr) tutarındaki makbuzu imza karşılığı teslim ettim.

  • Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır.

→ 16,3 (16 tam, onda 3)
→ 20,4 (20 tam, onda 4)
→ 4,7 (4 tam, onda 7)

  • Oyun adlarını karşılayan sayılar bitişik yazılır.

→ Boş zamanlarımızda altmışaltı, ellibir gibi oyunlar oynayarak eğleniyoruz.

  • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla belirtilebilir. Rakamla belirtilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek “-ıncı” yazılır.

15. Asırda Türk hakimiyeti, Balkanlarda etkisini iyice hissettiriyordu.
→ Askerliğimi 56. Tümen Komutanlığı’nda yaptım.
XX. Yüzyılın ilk yarısı, yenileşme hareketlerine sahne oldu.
5’inci günün şafağında doğuya bakın.
→ Hamileliğimin 6’ncı haftasına girdim.

  • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

→ Öğretmenimiz, fazla kitapları 6’şar 6’şar dağıttı. (Yanlış)
→ Öğretmenimiz, fazla kitapları altışar altışar dağıttı. (Doğru)

→ Belediye ekipleri 100’er metre ara ile ağaç dikimi yaptı. (Yanlış)
→ Belediye ekipleri yüzer metre ara ile ağaç dikimi yaptı. (Doğru)