Sav Nedir? Sav Örnekleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında görülen türlerden biri de “sav”dır. Bu yazımızda “sav nedir?”, “savın özellikleri nelerdir?” sorularına cevap verdik.

Sav, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nda görülen ve günümüzün atasözlerinin en eski biçimlerin oluşturan türdür. savların çoğunda ölçü ve uyak izlerine rastlanır. Biraz değiştirilmiş şekilleri günümüzde halen kullanılmaktadır. İslamiyet Öncesi savların derlenmesinde Kaşgarlı Mahmut’un Divan ü Lugat’it Türk adlı eseri önemli rol oynamıştır.

Bkz: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Sav Örnekleri

 • Aç ne yemes, tok ne times
 • Ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner
 • Alın arslan tutar – Süçin oyuk tutmas
 • Anası teflük yufka yapar, oğlı tetik koşa kapar
 • Avcı nice al bilse adığ anca yol bilir.
 • Kaynar öküz keçiksiz bolmas
 • Kişi alası içtin – Yılkı alası taşdın
 • Közden yırarsa könülden yeme yırar
 • Kuş kanatın er atın
 • Künde irük yok, beğde kıyık yok
 • Öd keçer kişi tuymas – Yalnğuk oğlı mengü kalmas
 • Ot tütünsüz bolmas – Yeğit yazuksı bolmas
 • Tay atatsa at tınur – Oğul eredse ata tınurGünümüz Türkçesiyle

 • Aç ne yemez, tok ne elemez.
 • Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter.
 • Hileyle arslan tutulabilir, zorla höyük bile tutulmaz.
 • Anası, kurnaz, yufkayı (ince) yapar; oğlu, çevik, (yapılanı) çifte kapar.
 • Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir.
 • Coşkun ırmak geçitsiz olmaz.
 • İnsan alası içinde, hayvan alası dışında.
 • Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
 • Kuş kanadıyla, er atıyla.
 • Güneşte çatlak olmaz; bey (sözünde) caymak olmaz.
 • Zaman geçer kişi duymaz; Âdemoğlu bakî kalmaz.
 • Ateş dumansız olmaz; yiğit günahsız olmaz.
 • Tay büyürse at dinlenir; oğul büyürse ata dinlenir.