Sanatların Sınıflandırılması nedir?

Sanat genel olarak iki gruba ayrılır: Endüstriyel sanatlar (zanaat), güzel sanatlar.

İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere “zanaat” denir. Do­kumacılık, kuyumculuk, kunduracılık birer zanaattır.

Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar ise güzel sanatlar olarak adlandırılır.

Zanaatkâr, maddeyi, faydalı olsun diye; güzel sa­natlar alanında eser veren bir sanatçı ise güzel ve özgün olsun diye işler. Bu amaç farklılığı güzel sanat­larla zanaatlar arasındaki ayrımın en yalın ifadesidir. Sanatın endüstriyel sanatlar ve güzel sanatlar şeklin­de sınıflandırılmasında temel etken, ortaya çıkacak üründe yaratıcılığın, özgün bir ifade edişin, biriciklik niteliğine sahip oluşun bulunup bulunmamasıdır. Söz gelimi, bir heykeltıraş da ağaca biçim verebilir, bir marangoz da… Fakat heykeltıraşın ağaca biçim veriş­teki ifade tarzı ile marangozun biçimlendirmesindeki ifade tarzı aynı değildir. Heykeltıraş, biçimlendirme­sini alışılmışın dışında, yeni ve özgün bir biçimde ya­parken, marangoz alışılmış, bilinen veya tekrar edilen bir biçimlendirme yapar. Bu anlamda her ikisi de aynı malzemeyi ele alıp ona şekil vermesine karşın sade­ce heykeltıraş güzel sanatlar alanında eser veren bir sanatçıdır. Marangoz ise bir zanaatkârdır, tıpkı bir bo­yacı ve demirci gibi.

GÜZEL SANATLAR

PLASTİK (Görsel) SANATLAR (Maddeye Biçim Veren Sanatlar)

Maddeye biçim veren sanattır.

Resim, Heykel, Mimari, Kabartma, Hat, Tezhip, Minyatür görsel sanatlardır.

FONETİK (İşitsel) SANATLAR (Sese, Söze Biçim Veren Sanatlar)

Sese ve söze biçim verir.

Edebiyat, Müzik işitsel sanatlardır.

RİTMİK (Dramatik) SANATLAR (Harekete Biçim Veren Sanatlar)

Harekete biçim verir. Dekor, ışık ve kostüm sana­tın gücünü artırır.

Tiyatro, Bale, Dans, Opera, Sinema dramatik sanatlardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.