Şairler Derneği

I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da bir buhran yaşanır. Bu buhran sonucunda “Şairler Derneği” isimli yeni bir edebi anlayış ortaya çıkmıştır.

9 Kasım 1917’de kaleme alınan ve bir bakıma Şairler Derneği’nin kuruluşunu ilan eden Türk edebiyatı Tahrir Heyeti imzalı yazıda şu ifadeler yer almıştır: “Bugün edebiyat âlemi bir buhran içinde; bir tarafta, Acemane bir şiir ile gazeller okunuyor. Diğer tarafta ise, yenilik namına, ruhumuza hiç hitap etmeyen, sanattan mahrum, iptidai eserler çıkıyor.” İşte Şairler Derneği, edebiyat hayatını bu buhrandan kurtarmak için “İbdai bir edebiyat vücuda getirmek” gayesiyle 1917’de kurulur. Şairler Derneğinin kuruluşu ile ilgili Servet-i Fünûn dergisinde çıkan yazıda yeni bir şekil oluşturacaklarını söylemişlerdir. Bu yeni şekilden kasıt milli kaynaklara yönelme hareketidir. Derneğin sanat anlayışını dile getiren yazıda durum şöyle ifade edilir: “Servet-i Fünûn dün, nazarlarını İran’dan Garb’a çevirenlere vasıta olmuştu. Bugün ise gözlerini kendine, kendi milletine, kendi ufuklarına döndüren hassas, sanatkâr bir gençlikle el ele veriyor.

Şairler Derneği ile ilgili Türk Yurdu’nda yer alan bir yazıda da kurulan dernekten, sanatkârlardan şöyle bahsedilmektedir. “Sonbahar rüzgârlarının dağıttığı çiçekler gibi her biri kendi âleminde açıp solan şairlerimiz, bu dağınık yaşayışa bir nihayet vermek istemişler ve Türk Ocağı’nda her hafta toplanmaya başlamışlardır. Yeni bir edebiyat binasının temellerini kurmaya çalışan bu genç şairler, bütün kuvveti, İstanbul’un şuh, güzel sinesinden ve Türklükten alıyorlar.”

Bütün kuvvetinin İstanbul’dan ve Türklükten alan Şairler Derneği üyeleri, aslında 1911’de Genç Kalemler dergisinde başlatılan hareketin 1917’deki takipçileridir. Türk Ocağı’ndaki yaptıkları toplantılarda aldıkları kararlar ve Ömer Seyfettin’in de bu grupta yer alması, onların Genç Kalemlerin devamı olduklarının delilidir.

Şairler Derneği İlkeleri

  • Türkçeye Türk dilbilgisi kuralları hâkimdir. Arap sözlüklerinde pinekleyen sözcükler bize ne kadar yabancıysa Çağatay sözlüğünde uyuklayan kelimeler de bize o kadar yabancıdır.
  • Şiirler hece ölçüsüyle yazılmalıdır.
  • Şiirde her tarz serbesttir.
  • İsteyen şair, lirik şiir; isteyen epik şiir yazar.
  • Efsaneler, Acem’in, Yunan’ın efsanelerinden değil, bakir ve kıymetli Türk tarihinden alınacaktır.

Savaş yılları olması sebebiyle bünyesinde geniş bir kadro oluşturamayan Şairler Derneği, milliyetçilik hareketini daha yaygın hale gelmesini sağlamıştır.

Şairler Derneği Üyeleri

Orhan Seyfi Orhon
Hasan Zeki
Hakkı Tahsin
Safi Necip
Salih Zeki
Selahattin Enis
Ömer Seyfettin
Faruk Nafiz Çamlıbel
Yusuf Ziya Ortaç

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.