Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi | Özet, Olay Örgüsü, Kişiler

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi | Özet

Binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren adam yılanlar tarafından kaçırılır ve Şahmeran’a götürülür. Adam, Şahmeran’ın kendisini öldürmemesi için yalvarır. Şahmeran, kendi ölümünün adamın elinden olacağını anlamasına rağmen misafirine iyi davranır. Birlikte iyi vakit geçirirler. Günlerden bir gün adam artık yeryüzüne dönmek için Şahmeran’dan izin ister. Mağaranın yerini kimseye söylemeyeceğine dair yeminler eder. Şahmeran, adama inanır ancak kendisini gördüğü için vücudunun pul pul olduğunu, asla kimseye göstermemesi gerektiğini söyler. Adamı serbest bırakır.

Bu olaylar yaşanırken padişahın kızı hasta olmuştur. Kızı ilacı iyileşmesi için Şahmeran’ın bulunup öldürülmesi gerekmektedir. Kızla evlenip padişah olmak isteyen vezir, ülkede yaşayan herkesi hamama toplayarak vücudunu kontrol ettirir. Adamın pul pul olmuş vücudunu görür. Adam verdiği söz üzerine Şahmeran’ın yerini söylemez. Adamın ailesini esir alırlar. Bunun üzerine Adam, Şahmeran’ın yanına giderek durumu ona anlatır. Ne yapması gerektiğini sorar. Şahmeran bunun olacağını önceden biliyordur. Adama, yapması gerekenleri söyler. Adam Şahmeran’ı öldürüp dediklerini yapar. Kız iyileşir, vezir ölür, adam lokman hekim olur.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi | Kişiler

Şahmeran: Yılanların şahıdır. Misafirperver, sözünde duran, bilge bir kişiliktir.
Adam: İsimi bilinmeyen adam Şahmeran’dan iyilik görmüş ve karşılığında verdiği sözü tutarak Şahmeran’ın yerini kimseye söylememiştir. Güvenilir bir kişidir.
Vezir: Kötü kalplidir. Padişahın oğlu olmadığı için tahta damadın geçeceğini bilir. Kızın iyileşmesi için canla başla çalışır. Çünkü kızla evlenip padişahın yerine geçmek istemektedir.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi | Metin Türü

“Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi” isimli metinin türü “efsane”dir. Metinde olağanüstü olaylara rastlanır.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi | Zaman ve Mekân

Zaman: Olayın gerçekleştiği zaman açık biçimde belirtilmemiştir. Efsanenin başında yer alan “vaktiyle” ifadesi olayların geçmiş zamanda geçtiğini bildirir.

Mekân: Efsanede anlatılan mekân da hayalidir. Efsanenin önemli bir bölümü mağarada geçer.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi | Olay Örgüsü

  • Adamın yılanlar tarafından yakalanıp Şahmeran’a götürülmesi
  • Şahmeran’ın adama iyi davranıp yerini kimseye söylememesi karşılığında derisini pul pul yaparak adamı serbest bırakması
  • Vezirin herkesi hamama toplayıp Şahmeran’ının yerini bilen adamı bulması
  • Adam ile Şahmeran’ın görüşmesi
  • Şahmeran’ın ve vezirin ölmesi, padişahın kızının iyileşmesi, adamın lokman hekim olması

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.