Safvet Nezihi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Safvet Nezihi Safvet Nezihi, 1871 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Binbaşı Şevki Efendi’nin oğludur. Asıl adı Ömer Lütfi olan sanatçı, Mekteb-i Sultani’de öğrenim gördükten sonra önce kuyumculuk ardından da öğretmenlik yapmıştır. Adana ve Manastır’da lise müdürlüğü yaptıktan sonra İstanbul’a dönerek yeniden kuyumculukla uğraşmıştır. Eğlenceye düşkünlüğü yüzünden düzensiz bir yaşam sürmüştür. Eşinin ve kızının ölümü üzerine hayatı kabusa dönen sanatçı felç geçirmiştir. Yarı yatalak vaziyette bulunan sanatçı hayatının son dönemlerini Bakırköy Akıl Hastanesi’nde geçirmiş ve 1939’da burada hayatını kaybetmiştir.

Safvet Nezihi’nin Edebi Kişiliği

  • Safvet Nezihi, Servetifünun Dönemi sanatçılarındandır.
  • İkdam, Servet-i Fünun, Malumat gibi gazete ve dergilerde makale, roman ve hikayeler yayımlamıştır.
  • İkdam’da tefrika edilen “Zavallı Necdet” romanıyla ün kazanmıştır. Sanatçı daha sonra da çeşitli eserler yazmasına rağmen bu eserdeki popülerliğe bir daha ulaşamamıştır.
  • Zavallı Necdet, edebî açıdan çok başarılı bir roman olmasa da halk tarafından kolay benimsenen dili nedeniyle çok tutulmuştur.
  • Popüler bir roman olmasına rağmen Zavallı Necdet’in cümle yapısında Servetifünun’un izleri görülür. Sanatçı, fiil kipleri çeşitlendirilerek, kimi zaman cümleler yarım bırakılarak, kimi zaman da fiil kullanılmayarak anlatımını güçlendirmeye çalışmıştır.
  • Yazar, bir yandan da birtakım duygusal ve zoraki acıklı sahnelerle, piyasa romanlarına öncülük etmiştir. Eserlerinde romantik bir duyuş ve aşk teması sıkça karşımıza çıkar.
  • Kimi eserlerinde Ahmet Mithat geleneğini sürdürerek, kendi kişiliğini gizlememiş; kimi zaman okuyucuya seslenmiş, kimi zaman kişilere karşı duyduğu acımayı, sevgiyi, alayı, öfkeyi, vb. açığa vurmuştur.
  • Servetifünun şiirinde sık rastladığımız ünlem kullanma alışkanlığı Safveti Nezihi’de de kendini göstermektedir. Yazar, iki de bir “ah, ooh” gibi ünlemleri kullanmıştır. Yalnız duygusal sahnelerde değil, duyguyla hiç ilgisi olmayan yerlerde, sözgelimi, Kapalıçarşı’yı anlatılırken bile bu alışkanlıktan vazgeçmemiştir.
  • Dili, diğer Edebiyatıcedide romanlarında olduğu gibi, genellikle yabancı sözcük ve kurallarla epey yüklüdür. Yalnız, kişilerin konuşmalarında yer yer konuşma dilini kullanmıştır.

Safvet Nezihi Eserleri

Roman

Zavallı Necdet
Teehhül Aleminde
Kumar Beliyyesi
Hemzâd
Kadın Kalbi
Müsebbib

Tiyatro

İzah ve İstizah
Garibeler

Makale

Makâlât-ı Nezih