Röportaj | Boşluk Doldurma

Sizler için hazırladığımız “Röportaj Boşluk Doldurma” uygulamasını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.
Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.
 1. Röportaj yazıları sanatsal yazı olma özelliğini taşımakla birlikte daha çok bir ………………………… yazısıdır.
 2. İnsanı konu alan röportajlarda en çok …………………………………………………anlatımdan yararlanılır.
 3. Röportaj metni baştan sona soru-cevap şeklinde oluşturulmuşsa buna röportaj değil, …………………….. denir.
 4. Röportaj metinlerinde dil daha çok ……………………………… işlevde kullanılır.
 7. İyi bir röportaj yazarı, metnin bazı bölümlerine edebî bir hava katmak için dili, …………………………….. işlevde
 kullanır.
 5. Konuyu sunuş biçimine göre röportajlar …………………….. ve ………………………. röportajı olmak üzere ikiye
ayrılır.
 8. Röportaj yazarı; sorunu yerinde inceleyerek, insanlarla konuşarak, yazısını ………………, ……………… ve ………………
destekleyerek okurun bilgisine sunar.
 6. Röportaj 20. yy.da ……………………….. gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan bir yazı türüdür.
 9. ………………… konu alan röportajlarda belli bir alanda üne kavuşmuş kimse ya da önemli olduğu halde kamuoyunca tanınmayan bir kişinin dikkat çeken yönleri anlatılır.
10. ………………… konu alan röportajlarda insan yaşamıyla dolaylı veya doğrudan ilişkisi bulunan bir nesnenin okuyucuya ilginç gelen nitelikleri ön plana çıkarılır.
11. …………………………, kısa ve objektiftir, ………………………. ise haberin kişisel görüşlerle zenginleştirilerek
ayrıntılı verildiği metin türüdür.
12. Çukurova Yana Yana, Bu Diyar Baştan Başa gibi röportaj türündeki eserlerin yazarı ………………………………………….
13. Röportaj yazıları konuları bakımından bir ……………………… , ………………… ve ……………… konu alan röportajlar olmak üzere üçe ayrılır.
14. ………………………… röportajın içinde başvurulan bir yöntem olup röportaja göre daha dar kapsamlı bir sözlü
 anlatımdır.
15. Röportaj, gazetenin iç sayfalarında bir tek yazı olabileceği gibi bazen günlerce yayımlanan birbirinin devamı niteliğinde bir ……………………… şeklinde de olabilir.

Röportaj Boşluk Doldurma (Cevaplar)

 1. Röportaj yazıları sanatsal yazı olma özelliğini taşımakla birlikte daha çok bir araştırma yazısıdır.
 2. İnsanı konu alan röportajlarda en çok söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılır.
 3. Röportaj metni baştan sona soru-cevap şeklinde oluşturulmuşsa buna röportaj değil, mülakat denir.
 4. Röportaj metinlerinde dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
 7. İyi bir röportaj yazarı, metnin bazı bölümlerine edebî bir hava katmak için dili, sanatsal / şiirsel işlevde kullanır.
 5. Konuyu sunuş biçimine göre röportajlar Alman ve Amerikan röportajı olmak üzere ikiye ayrılır.
 8. Röportaj yazarı; sorunu yerinde inceleyerek, insanlarla konuşarak, yazısını bilgi, belge ve görselle destekleyerek  okurun bilgisine sunar.
 6. Röportaj 20. yy.da gazeteciliğin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan bir yazı türüdür.
 9. İnsanı konu alan röportajlarda belli bir alanda üne kavuşmuş kimse ya da önemli olduğu halde kamuoyunca tanınmayan bir kişinin dikkat çeken yönleri anlatılır.
10. Eşyayı konu alan röportajlarda insan yaşamıyla dolaylı veya doğrudan ilişkisi bulunan bir nesnenin okuyucuya
ilginç gelen nitelikleri ön plana çıkarılır.
11. Haber yazısı, kısa ve objektiftir, röportaj ise haberin kişisel görüşlerle zenginleştirilerek ayrıntılı verildiği metin türüdür.
12. Çukurova Yana Yana, bu Diyar baştan başa gibi röportaj türündeki eserlerin yazarı Yaşar Kemal‘dir.
13. Röportaj yazıları konuları bakımından bir yeri, insanı ve eşyayı konu alan röportajlar olmak üzere üçe ayrılır.
14. Mülakat röportajın içinde başvurulan bir yöntem olup röportaja göre daha dar kapsamlı bir sözlü anlatımdır.
15. Röportaj, gazetenin iç sayfalarında bir tek yazı olabileceği gibi bazen günlerce yayımlanan birbirinin devamı niteliğinde bir yazı dizisi şeklinde de olabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.