Romantizm (Coşumculuk) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Romantizm, mutlak krallığın yıprandığı, güçlü toplumsal dönüşümlerin yaşandığı koşullarda ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. 18. yüzyıl düşünürlerinden J. J. Rousseau, “romantik” sözcüğünü kullanan ilk kişidir. Romantizm, klasisizmin sanatçıyı bunaltan kurallarından kurtarma amacı taşır.

Romantizmin Özellikleri

  • Klasisizme tepki olarak doğmuştur. Klasik edebiyatın bütün kural ve biçimleri yıkılmıştır.
  • Duygu ve hayale önem verilmiştir.
  • Yunan ve Latin edebiyatları yerine çağdaş edebiyatlar örnek alınmıştır.
  • Konular günlük yaşamdan, ulusal efsanelerden ve ulusal tarihten alınmıştır.
  • Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememişler, biçimsel kusursuzluk arayışını ikinci plana itmişlerdir.
  • Toplumun her kesimini, halktan insanları eserlerine almışlardır.
  • Kişileri kendi çevreleri içinde ele almışlar, eserlerde giyim kuşam, doğa tasvirlerine yer vermişlerdir.
  • Romantizmde tipler tek yönlü ele alınmış, iyi-kötü, güzel-çirkin, ak-kara çatışması ortaya çıkmıştır.
  • Hayal ve duygu ön plana çıktığından, lirik şiir bu dönemde yeniden gelişmeye başlamıştır.

Romantizm Akımının Temsilcileri:

Fransız Edebiyatı: Victor Hugo, J. J. Rousseau, Lamartine, A. Musset, Alexandra Dumas

Alman Edebiyatı: Goethe, Schiller, Heine

İngiliz Edebiyatı: Lord Byron, Keaths, Shelley

Rus Edebiyatı: Puşkin

Türk Edebiyatı: Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem (Şiirde)