Roman nedir?

ONLİNE TEST

  • Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.
  • “Roman” terimi, Roma İmparatorluğu içindeki halkların kullandığı bozulmuş Lâtinceye verilen addır. Bu bozuk Latince ile yazılan ilk destan ve halk öykülerine roman denmiştir. Bu terim, sonradan belli bir türün adı olmuştur.
  • Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden biri olan roman; olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır. Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları içerir.
  • Sosyal yaşamda kişilerin veya ailelerin başlarından geçen ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır. Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir düşünce etrafında birleştirerek yansıtır.
  • Roman, hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünüdür. Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek yaşamla tam olarak örtüşmez. Roman, yaşamın yeniden üretimi ya da yaratımıdır. Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır.
  • Romanın geçtiği sosyal çevre içerisinde dine, felsefeye, ahlaka, siyasete yer verilir.
  • Romancı, okuyucuyu etkilemek, okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır.
  • Romanlar üçüncü kişi ağzıyla, roman kişilerinden birinin ya da birkaçının yazdığı anı biçiminde veya roman kişilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç değişik şekilde yazılır.

İlk Roman Çevirisi: Fenelon’dan Telemak (Yusuf Kamil Paşa)
İlk Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat (Şemsettin Sami)
İlk Edebi Roman: İntibah (Sergüzeşt-i Ali Bey) (Namık Kemal)
İlk Köy Romanı: Karabibik (Nabizade Nazım)
İlk Realist Roman: Araba Sevdası (Recaizade Mahmut Ekrem)
İlk Psikolojik Roman: Eylül (Mehmet Rauf)
İlk Modern (Batılı) Roman: Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil)
İlk Tezli Roman: Zehra (Nabizade Nazım)

⇒ Romanın Öğeleri

⇒ Roman Türleri

⇒ Romanda Kullanılan Anlatım Teknikleri

⇒ Roman ile Hikaye Arasındaki Farklar

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.