Hikâye ile Roman Karşılaştırması

Modern dönemin en çok tercih edilen anlatmaya bağlı metinlerden olan hikâye ile roman birbirlerine yakın türler olarak göze çarpmaktadır. Bu iki tür zaman zaman karıştırılmaktadır. Bu yazımızda hikâye ile roman arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele aldık.

Hikâye ile Roman Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Hikâye ve roman türleri arasında önemli ölçüde benzerlik bulunmaktadır. Hatta bu türlerin ayrılmasında ölçüt olabilecek keskin çizgiler bulunmamaktadır. Bu türlerin birbirine benzeyen yönleri şunlardır:

 • Her iki tür de kurmacadır.
 • Her iki tür de olay çevresinde gelişen metinler arasında yer alır.
 • Her iki metin türü de anlatmaya bağlı metinler içindedir.
 • Olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân unsurları her iki türün de yapısını oluşturan unsurlardır.Hikâye ile Roman Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Hikâye anlatım olarak romana benzer; ama aslında onun romandan çok farklı yanları vardır. Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Bu iki tür arasındaki en önemli fark hacimden kaynaklanır. Hikâye türü, romandan daha kısadır.
 • Hikâyede temel öge olaydır. Romanda ise temel öge karakter, yani kişidir. Hikâyeler olay üzerine kurulur, romanlar ise kişi üzerine kurulur.
 • Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Romandaki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir.
 • Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romanlarda ise geniş karakter tasvirlerine ve ruh tahlillerine yer verilir.
 • Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz.
 • Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır. Mekan, roman karakterlerini anlamada yardımcı bir unsur olarak karşımıza çıkar.
 • Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.
 • Hikayeler yazım tekniğine göre sınıflandırılırken romanlar bağlı oldukları edebî akımlara ve konularına göre sınıflanabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.