Realizm (Gerçekçilik) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da romantizmin aşırı duygusallığına ve hayalciliğine tepki olarak doğmuştur. Daha çok roman ve hikâye türünde etkili olan bu akımın romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘ın 1857’de yazdığı Madam Bovary romanı ile gerçekleşmiştir.

Realizm Akımının Genel Özellikleri

 • “Duygu ve hayal” değil, “gerçeklik” üzerinde durulmuştur.
 • Stendhal’ın “Roman dediğin uzun bir yol üzerinde gezdirilen aynadır.” sözünden hareketle gerçek hayat, olduğu gibi eserlere aktarılmıştır.
 • Konular genellikle günlük yaşamdan seçilmiş, insan ve toplum gerçekleri ele alınmış, olağanüstü kişi ve olaylara yer verilmemiştir.
 • “Sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.
 • Sanatçılar, toplumsal konuları işledikleri hâlde, toplum sorunları karşısında tarafsız kalmış; sanatı, bu sorunları düzeltmek için bir araç olarak görmemişlerdir.
 • Klasikler, insanı “olması gerektiği gibi”; romantikler “kendi istedikleri gibi” anlatırken realistler insanı ve toplumu “olduğu gibi” yansıtmıştır. Bu nedenle eserlerdeki kahramanlar-günlük yaşamın içinden seçilmiştir.
 • Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliğini gizlemiş, ele aldığı gerçeği objektif bir bakışla yansıtmıştır. Realistler; kahramanları karşısında taraf tutmamış, toplum ve bireyi bilim insanı tarafsızlığıyla güzel-çirkin, iyi-kötü yönleriyle birlikte vermiştir.
 • Gözleme, araştırmaya, anket metoduna, bilimsel verilere, belgelere önem verilmiştir.
 • Realistlere göre; sanatçı, masa başında oturup hayal kurarak değil, gözlem yaparak, not alarak gerçeğe ulaşabilir.
 • Çevre koşullarının insanın kişiliğinin oluşumunda önemli bir etken olduğuna inanan realistler, insanları yaşadıkları çevreyle birlikte ele almış ve çevre tasvirine önem vermişlerdir.
 • Betimleme, realist eserlerde insan gerçeğini yansıtmak amacıyla ve ölçülü bir şekilde kullanılmıştır.
 • Romantizmde olduğu gibi tesadüflere, olağanüstülüklere yer verilmemiş, olaylar neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanmıştır.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmış; anlatım ve biçim kusursuzluğuna, üslubun açık ve söz sanatlarından uzak olmasına dikkat edilmiştir.
 • Daha çok roman ve hikâyede görülen bir akımdır.Realizm Akımın Temsilcileri

Realizmin Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri

Honore de Balzac
Stendhal
Gustave Flubert
Tolstoy
Dostoyevski
Ernest Hemingway
Steinbeck (Kimi araştırmacılar natüralist bir yazar olarak da değerlendirir.)

Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Recaizade Mahmut Ekrem (Romanda)
Sami Paşazade Sezai
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Refik Halit Karay
Halide Edip Adıvar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.